lørdag 6. november 2010

Frp-politiker mener distriktene holdes for narr


NATIONEN - Lokalsykehussakene mangler politisk styring

Regjeringen må definere hva et lokalsykehus faktisk skal ha av tjenester, mener Kari Kjønaas Kjos. Hun mener sykehussakene mangler politisk styring.
— Det hadde vært veldig interessant å vite hva et lokalsykehus egentlig er, sier Frps helsepolitiske talskvinne.
— Nå må regjeringen gi en definisjon på hva et lokalsykehus faktisk skal ha av tjenester for at det kan kalles et sykehus, mener hun.

Etter hennes mening må et sykehus både ha en fødeavdeling og en akuttavdeling for at det kan kalles et sykehus, og at grunnen til at Regjeringen ikke vil komme med en slik definisjon, er at det kunne stoppet nedleggelser.
— Dette betyr at Regjeringen ønsker å legge ned lokalsykehus, mener hun.

— Distriktene holdes for narr når Regjeringen sier at ingen lokalsykehus skal legges ned, samtidig som viktige funksjoner som akutt og fødetilbud legges ned, sier Kjos.


Mangler styring
Hun mener også at hele prosessen mangler politisk styring.

— Helseminister Strøm-Erichsen sier hun ikke vil gå inn i sakene, men sier at hun har tillit til helseforetakene. Men det betyr bare at hun fraskriver seg ansvaret, mener Kjos.
— Det er direkte sleipt å komme med lovnader om at sykehus ikke skal legges ned, uten å selv ville styre det som skjer. Faktum er at det ikke finnes politisk styring i denne saken. I dag er det helseforetakene som bestemmer.

Kjos mener det hadde vært mer renhårig om Regjeringen sa at den ikke ønsker en politisk styring av sykehusprosessene.
— Regjeringen kunne sagt at den ikke ønsker politisk styring, og at den overlater avgjørelsene til de som har best greie på helse — altså helseforetakene, mener hun.
— Alternativet er å si at det skal være politisk styring.

Slik det er nå, mener Kjos at det stilles større krav til lokalpolitikerne enn til Regjeringen.
— Lokalpolitikerne må stå for det de vedtar, mens Regjeringen fraskriver seg ansvaret. Dermed krever den mer av lokalpolitikerne enn av seg selv. Jeg mener Regjeringen må begynne å stå for det de gjør, og ikke lenger bare henvise til at den har full tillit til helseforetakene, sier Kari Kjønaas Kjos.


Frp var fødselshjelper
— Jeg syns Kjos skal tenke over at Fremskrittspartiet selv var med å sikre Foretaksmodellen i Stortinget. Partiet var selv fødselshjelper til en udemokratisk modell som tok styringa vekk fra myndighetene, og sørget for å få byråkrater inn i styrene i helseforetakene, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe. Hennes parti, Senterpartiet, var imot Foretaksmodellen.
— Men jeg ser poenget hennes, understreker hun.

Hun forteller at en definisjon av hva et lokalsykehus var en sak i Stortinget for et par år siden.
— Stortinget vedtok at et lokalsykehus kan være et sykehus selv med begrenset akuttfunksjon. Men jeg syns dette har blitt fulgt opp for dårlig. En rapport som kom samtidig, konkluderte med at man ikke vet nok om hvordan et sykehus vil fungere uten en akuttavdeling, og at en sånn modell derfor er ikke god nok. Rapporten sa at modellen må evalueres opp mot hvert enkelt sykehus, og at man blant annet måtte se på om et sykehus med begrenset akuttfunksjon ville overleve på sikt, sier hun.

Heller ikke Legeforeningen var fornøyd.
— De kunne ikke anbefale at et sykehus manglet akuttfunksjoner. Et sykehus trenger både en kirurgisk avdeling, en medisinsk avdeling og dermed også anestesi, røntgen og lab, sier hun.


Ministeren avgjør
Prosessen som foregår ute i de enkelte helseforetakene kan uansett ikke føre til store omlegginger nå, sier hun.
— Foretaksloven sier at når det er snakk om vesentlige endringer i helsetilbud, og som gir samfunnsmessige konsekvenser, skal avgjøres i et møte mellom statsråden og helseforetaket. I klartekst betyr det at verken akuttfunksjon eller fødeavdelinger kan legges ned eller flyttes uten at helseministeren har sagt sitt, understreker hun.

— Helseforetakene kan anbefale og vedta, men til syvende og sist skal det inn på ministerens pult og behandles politisk. Det gjelder både for fødeavdelingene i Nordfjord og i Lærdal, samt for akuttavdelingen og føden i Kristiansund, understreker Kjersti Toppe.

• Les saken i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar