fredag 12. november 2010

Forsvar trygge, desentraliserte fødetilbud!

LESERBREV AV GUNNVALD LINDSET, FOLKEBEVEGELSENS REGIONSKONTAKT I NORD

I april i år kom det en rapport fra Helsedirektoratet som foreslo å sentralisere fødetilbudet i Norge. Nasjonalt råd for fødselsomsorg skrev et brev til Helsedirektoratet og forklarte at de ikke kunne stille seg bak alle konklusjonene i rapporten. Sigrid Torblå, medlem av rådet, sa følgende: ”Dette bærer preg av hastverksarbeid, og det finnes en lang rekke faglige uenigheter som ikke er behandlet grundig nok.” Torblå, som selv er jordmor og seksjonsleder ved fødeavdelingen på Orkdal sykehus, mente det lå andre motiver enn faglige bak sentraliseringa. - Jeg tror sentraliseringskravene hovedsakelig er motivert av økonomiske hensyn, uttalte hun.

Ingeborg Altern Vedal er leder i Liv Laga - organisasjonen for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og var med i arbeidet med rapporten. Hun mente at prosessen ikke hadde vært skikkelig faglig forankret, og at et bestemt fagmiljø hadde fått råde grunnen. - Mens gynekologer og jordmødre ved små fødeavdelinger beskyldes for å mele sin egen kake når de protesterer mot sentraliseringen, slipper gynekologer ved store fødeavdelinger eller kvinneklinikker unna samme type kritikk, uttalte hun.

Helse Nord har nå fått laget rapporter om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i foretakene. Det regionale utvalget antyder nedlegging av fødestua enten i Mosjøen eller Brønnøysund eller begge steder, omgjøre fødeavdelinga i Harstad eller Narvik til fødestue og gjøre den forsterkede fødestua i Lofoten til vanlig fødestue. I 2003 kjempet både Narvik og Mosjøen for å opprettholde fødeavdelingene sine. Mosjøen tapte og Narvik fikk forsterket fødestue som etter hard kamp ble fødeavdeling igjen. Brønnøysund har måttet kjempe for å beholde fødestua si. Lofoten mistet fødeavdelinga, men har hatt en forsterket fødestue som bl.a. innebærer mulighet for nødkeisersnitt. Nå har helsebyråkratene i Oslo lagt føringer for en ny sentraliseringsrunde. Etter at fødeavdelinga i Mosjøen ble omgjort til fødestue, og usikkerheten og “sorgprosessen” var over, har fødselstallene steget de siste årene. Det har skapt ro, og de gravide og deres familier føler seg trygg. Nå står de altså i fare for å miste dette tilbudet også fordi helsebyråkratene mener at det er for dårlig kvalitet. Det samme argumentet ble brukt da de gjorde om fødeavdelinga til fødestue. Nå skal altså kvaliteten bli bedre på Helgeland uten et fødetilbud enten i Mosjøen/Brønnøysund eller begge steder! Den samme argumentasjonen brukes overfor Narvik/Harstad og Lofoten.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene mener at dette er fullstendig uakseptabelt. Med denne sentraliseringen vil mye av tryggheten forsvinne. Trygghet er svært viktig både før og under en fødsel, og det oppnås best i kjente omgivelser med nærhet til familie og venner. Dette kan vi rett og slett ikke finne oss i! Tida er inne for en ny kraftig mobilisering både lokalt og sentralt for å vise helsebyråkratene, regjeringa og Stortinget hva vi mener.

Derfor har Folkebevegelsen tatt initiativet til en demonstrasjon foran Stortinget 6. desember for å vise motstand både mot nedbygginga av lokalsykehus og sentraliseringa av fødetilbudet. Vi har fått tilbakemeldinger fra sykehusaksjoner og folk over hele landet som vil være med, og oppfordrer alle kommuner som blir rammet av sentraliseringa om å sende folk til Oslo for å delta i demonstrasjonen. Vi oppfordrer folk om å kontakte slekt og venner i Oslo og omegn og be dem møte opp foran Stortinget 6. desember.

Gunnvald Lindset
regionskontakt for Folkebevegelsen i Nord-Norge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar