onsdag 10. november 2010

Helseforetakene bruker millioner på strafferenter


ADRESSEAVISEN Oslo (NTB): Landets fire regionale helseforetak bruker millioner av kroner på strafferenter i stedet for pasientbehandling fordi de ikke klarer å betale regningene i tide.

Helse Sør-Øst sliter mest, skriver Dagsavisen.
I årets ni første måneder har forsinkelsesrentene i Helse Sør-Øst nådd 2,7 millioner kroner. Helse Nord har en renteregning på 950.000 kroner, Helse Midt-Norge må betale 362.000 kroner, mens Helse Vest ikke har noen oversikt over strafferentene.

I 2008 kostet det i gjennomsnitt 5.500 kroner å ha en pasient på sykehus i Norge i ett døgn. Det betyr at hver million som foretakene betaler i strafferente, tilsvarer om lag 182 sykehusdøgn.

En av årsakene helseforetakene oppgir til at forsinkelsesrentene baller på seg, er at foretakene er store.

– Det kan være mange årsaker. Bare det store antallet ansatte i helseforetaket, hele 66.000, tilsier at regninger kan havne på avveie, sier Kjetil Istad, konstituert direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst.

– I så store organisasjoner er det mange nivåer med attestasjons- og anvisningsansvarlige, noe som selvfølgelig påvirker sjansen for at feil oppstår. Også rutiner og systemer som ikke er gode nok, samt uenighet om regninger, feil på individnivå og korte betalingsfrister, kan føre til forsinkelsesrenter, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt i Helse Nord, Kristian Iversen Fanghol.

Helse Vests konstituerte kommunikasjonsdirektør Elisabeth Huse forklarer den trege betalingen med svært høyt arbeidspress for dem som skal godkjenne fakturaene. (©NTB)

• Les saken i Adresseavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar