mandag 29. november 2010

Mosjøen: Vil mobilisere for fødetilbudet


HELGELAND ARBEIDERBLAD Politikere i Vefsn mobiliserer for fødestua i Mosjøen.

Ordfører Jann-Arne Løvdahl opplyser at han snakket om fødestua med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, da hun besøkte Mo, tirsdag.

Jeg sa at vi må bevare fødestua, sier Løvdahl til HA etter fredagens formannskapsmøte i Vefsn. Han avslører at helseministeren, ikke så overraskende, kanskje, valgte ikke å si hva hun mener om saken.

Debatt
Trusler om død over fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund har skapt mye debatt. Nylig besøkte statssekretær Tone-Helen Toften (Ap) sentrale personer i Grane kommune. Her diskuterte hun årsaken til debatten, nemlig forslag om nye, nasjonale kvalitetskrav for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. Stortingsforslaget kan innebære at fødestua i Mosjøen og i Brønnøysund blir omgjort til enhet for svangerskap og barselomsorg. Forslaget har helt klart vekket kampgløden blant politikerne i formannskapet i Vefsn.

Kalenderstøtte
For ikke bare vedtok formannskapet enstemmig og mer eller mindre på sparket å bevilge 5000 kroner til kalenderprosjektet «Menn for føden», et prosjekt som i sin helhet skal gå til å støtte fødestua i Mosjøen. Flere uttrykte et sterkt ønske om snarest å mobilisere og sende lokalpolitiske signaler til Stortinget, regjering og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi kan ikke sitte og vente på avgjørelsen. Jeg ønsker at vi sender et signal før jul. Dette handler om kampen for fødestua, sa Johanne Skjølberg (SV).

Paradoks til Oslo
Først legges fødeavdelingen ned. Så opplever vi stigende fødselstall på fødestua. Så kommer dette nye forslaget. Og nå begynner de på nytt! Det blir ikke aktuelt, sier en engasjert ordfører. Han beskriver det kommende gruppeledermøtet som et arbeidsmøte hvor hensikten er å skape et felles trykk i retning av beslutningstakerne. Frontkjemper for lokalsykehusene, Gunnvald Lindset framhever det paradoksale i stortingsforslaget.

Da vi sloss mot at fødeavdelingen skulle bli omgjort til fødestue, var argumentet at fødestue er et godt tilbud. Nå vil de plutselig legge ned fødestua, påpeker Lindset, som den sjette desember drar sammen med Eilif Pettersen i sykehusaksjonen, til Stortinget for å aksjonere mot forslaget.

Jeg oppfordrer alle her til å si ifra til slektninger og venner i Oslo om at de kan delta i aksjonen, sa Linset til formannskapet.

• Les saken i Helgeland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar