torsdag 11. november 2010

Sykehusnavn skal ivaretas og Aker skal utvikles til samhandlingsarena


PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, 11. NOVEMBER 2010

Foretaksmøte for Helse Sør-Øst:
Sykehusnavn skal ivaretas og Aker skal utvikles til samhandlingsarena


– Det er viktig for meg å videreføre sykehusnavnene i Oslo. Dette har vi slått fast i dag. I tillegg legger vi til rette for at Aker blir en spennende samhandlingsarena i hele Oslo, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Vedtakene i foretaksmøtet:
– Oslo universitetssykehus HF er helseforetakets navn. Foretaksmøtet legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF ivaretar de opprinnelige sykehusnavnene, og også benytter sykehusnavnene i sin dialog mot omverdenen. Dette kan gjøres i kombinasjon med helseforetakets navn:

• Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus

• Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet

• Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet

• Oslo universitetssykehus HF
Aker sykehus

– Aker sykehus skal utvikles til en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune med tilbud til for eksempel pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase.

– Ved planlegging av hvilke polikliniske spesialisthelsetjenester som skal være ved Aker sykehus, så skal det legges vekt på å understøtte Aker sykehus som samhandlingsarena.

– Rusakutten som ble åpnet i august i år og avgiftningsenheten som er under etablering, danner et godt grunnlag for videre utvikling av tilbudet til rusmiddelavhengige ved Aker sykehus.

– Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF forutsettes å videreføre et godt og forpliktende samarbeid med Oslo kommune for videre å planlegge og konkretisere de fremtidige tjenestene ved Aker sykehus. Forpliktende plan for fremtidige tjenester ved Aker sykehus skal utvikles i samarbeid med Oslo kommune, og status i arbeidet rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. januar 2011.

Last ned foretaksprotokollen her.

• Les saken på Helse- og omsorgsdepartementets sider ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar