fredag 12. november 2010

Lofotrådet advarer Helse Nord


NRK NORDLAND 11.11. 2010 Ordførerne i Lofoten føler seg overkjørt av Helse Nord. – Meget arrogant å overse lokalbefolkninga, raser politikerne foran styremøtet fredag.

Lofotrådet er svært overrasket over innstillinga til morgendagens styremøte i Helse Nord. Da skal styret i Helse Nord i et ekstraordinært møte ta stilling til framtidens fødetilbud i Nord-Norge etter at det er kommet nye kvalitetskrav.

Direktøren i Helse Nord skriver der at den forsterka fødestua ved sykehuset på Gravdal ikke har livets rett.

Overser glatt lokalbefolkninga
– Kommunene i Lofoten er ikke hørt i denne saken. Det er etter Lofotrådets syn meget arrogant av Helse Nord å overse lokaldemokratiet i denne saka, sier leder i Lofotrådet, ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy, som også er talsmann for Lofotrådet i sykehussaka.

Lofotrådet mener Helse Nord glatt velger å overse oppdragsdokumentet fra helsedepartementet. Der stilles det klare betingelser om nært samarbeid med berørte kommuner.

– Og saksframlegget berører heller ikke de svært negative konsekvensene for befolkninga i Lofoten, sier Finstad . Han viser til at de negative konsekvensene delvis fremkommer i rapporten fra den lokale gruppa for Nordlandssykehuset.

Må være fire gynekologer
Det er helsedirektoratets forslag til minst 4 gyneloger for å kunne opprettholde ei fullverdig fødeavdeling, som gjør at Helse Nord foran styremøtet i morgen, fredag, varsler hard lut. Målet er et bedre tilbud til fødende kvinner.

– Det vi ser er at vi skal opprettholde fødeavdelinga i Kirkenes og Hammerfest. Så går det mot at enten Narvik eller Harstad mister fødeavdelinga. I Vesterålen opprettholder vi fødeavdelinga, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

For Lofoten hører Helse Nord-sjefen på rådene han har fått fra fagmiljøene og vil legge ned det spesielle fødetilbudet der, den forsterka fødestua. Den skiller seg fra ei vanlig fødestue ved at der kan utføres keiesersnitt.


Ordføreren fikk selv en keiser
Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad har selv fått erfare hvor viktig dagens fødetilbud er.

– Vi fikk en gutt på Gravdal sykehus for ett år siden. han kom til verden med keisersnitt. Min familie har mye å takke dyktige folk på lokalsykehuset for, sier ordfører Jonny Finstad.

Bare en høringsuttalelse
Den rapporten Helse Nord skal oversende til helsedepartementet kommer til å vise konsekvenser av å innføre de foreslåtte kvalitetskravene.

– Det er helsedepartementet som avgjør hva som videre skal skje. Vi er kjent med hva Lofotrådet mener. Og den lokale arbeidsgruppa i Nordlandssykehuset har hatt med fagfolk fra Lofoten, sier informasjonssjef i Helse Nord, Kristian Fanghol.

Han sier Lofotrådet vil få anledning til å uttale seg på et senere tidspunkt, og lenge før det skal spikres hvordan framtidas fødetilbud blir.


Mener fødetilbudet raseres
Men Lofotrådet vil ikke vente og vil nå ta kontakt med sentrale poltikere for å si sin hjertens mening.

Ren fødestue betyr at kun 30% av de fødende kan føde i Lofoten.

Lofotrådet mener det blir vanskelig å opprettholde en god nok kvalitetsmessig fødestue med det lille antallet fødsler som blir igjen.

– Dette vil i praksis si at fødetilbudet i Lofoten raseres bort, sier en opprørt ordfører i Vestvågøy til Nrk.no.

• Les saken - og kommentarene - på NRK Nordlands sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar