tirsdag 9. november 2010

Styremedlemmene er helsegisler


ROMSDALS BUDSTIKKE Helseministeren bruker de politiske styremedlemmene i helsestyrene som gisler for å få lagt ned lokalsjukehus, mener Frps Harald Nesvik.

I forrige uke sendte stortingspolitiker Harald Nesvik (Frp) et nytt brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). I brevet ber Nesvik helseministeren forklare hva er lokalsjukehus er.

Til Romsdals Budstikke sier Harald Nesvik:
– Jeg er enormt glad for at byggingen av Nye Molde sjukehus har kommet nærmere realisering. Det er bare helt flott.

Avdeling under Molde?
– Men samtidig drukner denne gleden litt i det som skjer på Nordmøre. Vedtaket Helse Nordmøre og Romsdal fattet sist fredag, om å samle kirurgisk akuttberedskap og føden i Molde, betyr i realiteten at sjukehuset i Kristiansund blir en avdeling under Molde sjukehus. Kristiansund sykehus legges ned som sjølstendig lokalsjukehus. Jeg vil høre om helseministeren mener dette er i samsvar med Soria Moria II-erklæringen. Der lovet Regjeringen at ingen lokalsjukehus skal legges ned.

– Hva tenker du om at det sitter lokalpolitikere fra nesten alle partier i styrene for helseforetakene og er enig i endringene som gjøres i sjukehustilbudet?
– Jeg ser på det som norgeshistoriens største gisselaksjon. De politisk oppnevnte styremedlemmene har havnet i en håpløs situasjon. På den ene sida skal de ivareta økonomien og helheten i helseforetaket. På den andre sida presses de til å være med på å vedta nedleggelser, slik vi ser i Kristiansund, og også i Sogn og Fjordane og i Oslo. Disse styremedlemmene har havnet mellom barken og veden. De vil møte seg sjøl i døra uansett hva de gjør, mener Harald Nesvik.

Venter på svar
– Men kan helseministeren gjøre noe med det?
– Ja, jeg mener hun må fortelle hva et lokalsjukehus er og skal inneholde. Skal der være akutt og føde, eller skal der ikke være det? Dagens ordning med politikere som sitter i helseforetakenes styrer, er håpløs. Ønsker statsråden å skygge unna de ubehagelige tingene, kan hun toe sine hender og vise til at styrene har vedtatt å legge ned og flytte funksjoner, og at i styrene sitter det folkevalgte fra flere partier.

– Hva blir utfallet av dagens styremøte i Helse Midt-Norge om sjukehustilbudet i Nordmøre og Romsdal?
– Jeg tipper styret i Helse Midt vedtar det samme som styret i Helse Nordmøre og Romsdal; nemlig to sjukehus, men flytting av akutt og føde til Molde. Jeg mener det skal være to lokalsjukehus, og at begge skal ha både fødeavdeling og fulle akuttfunksjoner, sier Harald Nesvik.

• Les saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar