lørdag 6. november 2010

Frykter mangel på jordmødre


NATIONEN Fagforeningene bekymret over høy snittalder

Fagforeningene er bekymret over høy snittalder blant jordmødre. De krever tiltak for å hindre en nasjonal jordmorkrise innen fem til ti år.

En fersk undersøkelse foretatt av Den norske jordmorforening viser at halvparten av dagens jordmødre er over 50 år. Nå frykter fagforeningene for en «forkjerring» i yrket, og er bekymret over nyrekrutteringen, skriver Bergens Tidende.

— At det er en så stor andel over 50 år, er bekymringsfullt. Hvor blir det av de unge og nyutdannede, spør Marit Heiberg, leder i Jordmorforeningen.

Foreningen tror det kan bli en vanskelig situasjon om fem—ti år, når mange jordmødre vil gå av med pensjon.

I Jordmorforeningen er det organisert 1.800 yrkesaktive jordmødre, i Norsk Sykepleierforening 650. Hos sistnevnte er snittalderen 56 år.

— Den høye snittalderen er en utfordring. Årsaken er at nyutdannede ikke får fulle stillinger. Jeg har bare unntaksvis hørt om nyutdannende som har fått en hel fast stilling, sier leder Eva Sommerseth i Jordmorforbundet.

Begge fagforeningene mener nyutdannende må få tilbud om større stillingsprosenter og faste stillinger for at en mulig jordmorkrise skal unngås.

De viser til at Helsedirektoratet i en rapport i mai foreslo egne «nybegynnerstillinger» for hindre at jordmormangel skal oppstå, og krever at regjeringen nå handler. (©NTB)

• Les saken i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar