onsdag 17. november 2010

Underskriftskampanje: Vi i Nord-Norge KREVER å få beholde våre fødetilbud!


Til: Regjeringen, UNN og Helse Nord

Vi oppfordrer til opprør i Nord-Norge: Nå er det NOK! I mange år har vi måttet kjempe for de fødetilbudene vi har. Det har vært trussler og en del gjennomføringer av nedleggelser, nedgraderinger og sommerstenginger. Det har vært mye uro og usikkerhet.
Argumentene fra ledelsen i UNN/Helse Nord har vært svært varierende.

Siste nytt er at UNN har kommet med et forslag om nedlegginger, basert på en rapport om kvalitetskrav til alle fødeenheter i Norge.
I Norge som er et av verdens beste og tryggeste land å føde i, har man alltså utarbeidet kvalitetskrav som underminerer eksisterende gode fødetilbud. Tilbud som brukerne er fornøyde med og som vi ønsker å beholde.
Vi klarer ikke å se logikken i dette.

En gang for alle må Helseforetakene slutte å "hersje" med folket som bor her, kvinnene som føder her og barna våre som skal bli født her. Vi ber ikke om at våre fødetilbud skal bevares - vi KREVER det!
Vi SKAL fortsatt ha fødeavdeling BÅDE i Narvik og i Harstad!
Vi SKAL fortsatt ha forsterket fødestue i Lofoten!
Vi SKAL fortsatt ha fødestue BÅDE i Brønnøysund og i Mosjøen!

Aksjon

• Klikk her eller på overskriften for å komme til kampanjesiden der du kan signere oppropet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar