onsdag 10. november 2010

Leserinnlegg i Tidens Krav: - Sykehusstriden og Ap


LESERINNLEGG I TIDENS KRAV 9. DESEMBER 2010, AV ASGEIR JORDAHL

Egentlig skulle dette innlegget vært unødvendig. Men selv etter utallige oppfordringer om å komme på banen, velger altså en Ap-helseminister og en Ap-statsminister stilltiende å se på at Kristiansund og Nordmøre mister sitt sykehus og at det uten tvil vil innvirke negativt på hele regionen.

De overlater med vitende og vilje utviklingen av samfunnsstrukturen på nordvestlandet til en håndfull døgenikter i to helseforetak uten å ta hensyn til at helsereformen fra 2002 fratok politikerne viktige samfunnsmessige styreredskaper i utviklingen av helsepolitikken i Norge. Argumenter, både faglige og politiske er framført uten respons. Den som tier, samtykker.

Gjennom det som per i dag er vedtatt så vil Kristiansund sykehus bli utarmet og Nordmøre vil bli dobbelt straffet. Det er overskridelser ved St. Olav Hospital i Trondheim som gjør at innsparinger må skje i helse Nordmøre og Romsdal og at ett sykehus må bort - straffet en gang. Og om nye Molde sykehus tvinges fram som et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, er det lett å se for seg overskridelser der også. Hvem må betale? Nordmøres befolkning og Kristiansund sykehus må betale både for St. Olav og Molde nye - straffet to ganger!

Når argumenter ikke hjelper må en ty til andre demokratiske virkemidler. Og er det noe som politikere reagerer på, så er det antall stemmer ved valg. På meg virker det som om enkelte politikere har glemt at de er folkevalgte - valgt av folket for at de er ønsket. Når vi har med et parti som Ap, med solide tradisjoner i sosialdemokratisk retning, ikke evner å se det blodige urettferdige i at ett bysenter får vokse på bekostning av et annet, ved å rive vekk en grunnpilar i det andre bysenteret - da må en bruke det våpenet en har; stemmeseddelen!

På Nordmøre må vi aksjonere sammen om for eksempel la være å stille lister for Ap, masseutmeldinger og for all del la være å stemme på Ap! Selv om det er vanskelig å stemme annet enn Ap når en er sosialdemokrat, så er det ikke umulig; det er nødvendig nå! Ikke at det er ønskelig med andre parti ved makten. Men når Ap så til de grader viser å ha mistet grepet i forhold til hva folk ønsker i en så viktig sak som helsepolitikken - ja da er det grunn til å tro at de har mistet grepet på andre områder også. Og da gjør det ikke så mye at Ap raderes ut. Det må signaliseres at dette går i feil retning!

Som sagt så skulle dette innlegget vært unødvendig. Men når Ap svikter i en så viktig sak så må en få ta til motmæle. Oppfordrer alle andre Ap velgere til å si fra med stemmeseddelen! Om noen på Nordmøre etter dette stemmer på Ap, så kan de i beste fall karakteriseres som overtroiske.

P.S. Om nå helseministeren og statsministeren tar til vettet og bestemmer at det skal bygges ett felles sykehus geografisk midt mellom byene - da lar de sunn fornuft råde og ikke en feilslått sykehusreform. Da vil troen på demokratiet gå styrket ut av denne konflikten og Molde og Kristiansund får noe å samarbeide om. Det trenger vi!

Asgeir Jordahl,
Ap-velger, enn så lenge.

• Les Asgeir Jordahls leserinnlegg i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar