fredag 24. august 2007

Sykehus i valgkampen - Senterpartiet

Senterpartiet i Aust-Agder og Arendal, med overlege Olaf Bakke i spissen, krever at partiet begynner å jobbe for at lokalpolitikere skal ha styringen over sykehusene.

Arbeiderpartiet med støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre gjorde vedtak om nåværende ordning for 7 år siden. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti var mot dette.

Reformen fra 1. januar 2002 forutsatte at budsjettene skulle holdes. De overskrides voldsomt hvert eneste år. Ventelistene skulle bli kortere. De vokser. Byråkratiet skulle bli mindre. Det er større enn noensinne. Ingen vet egentlig hvor stort, skriver Arendal Senterparti i en pressemelding.

Kostnadene - skal ikke skyves over på kommunene, ved at svært syke pasienter skrives ut. Sykehusene - tilbake på folkevalgte hender. Sykehusene - splittes opp i hensiktsmessige enheter igjen, og styres lokalt. På Sørlandet betyr det selvstendige sentralsykehus i Arendal og Kristiansand og lokalsykehus i Flekkefjord. Riktig oppgavefordeling. Slutt med sentralisering, skriver Arendal Senterparti videre i pressemeldingen.

http://www.senterpartiet.no/article45484.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar