lørdag 18. august 2007

Nesten 18 mrd i underskudd

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten har offentliggjort årsrapporten for 2006. Den viser at det akkumulerte underskuddet for norske sykehus er på ufattelige 17 926 millioner kr., altså nesten 18 milliarder!

Sykehusenes samlede driftsunderskudd var på 4,3 mrd kr - de økte med 36 % fra 2005 til 2006
Brutto investeringer er på 9,3 mrd kr - som er 1,5 mrd mer enn i 2005
Langsiktig gjeld økte med 1,2 mrd kr - og var ved utgangen av 2006 hele 10,2 mrd
Samlede driftskreditter økte med 1,9 mrd til 3 mrd kr
Egenkapitalen ble redusert med 4,2 mrd - og er nå på 44,9 mrd kr.

(Kilde: Aftenposten, morgenutgaven 18. august 2007)

Var det noen som mente at statlig eierskap skulle løse økonomiproblemene for norske sykehus?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar