fredag 24. august 2007

Sykehus i valgkampen - Venstre

Venstre var ikke med i det påståtte store flertallet om sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Vi mener tvert imot at sykehusene bør under direkte eierskap og styring av ”det nye fylket.” En fylkesmodell hvor vi ønsker en modell lik enhetsfylket hvor bla flere av dagens oppgaver fra Fylkesmannen overføres.

Venstre er ganske klar når det gjelder å få en bedre styring av helseforetakene. Venstres ambisjon er at eierskapet til sykehusene skal bli flyttet tilbake til fylket.

Sentralisering av pasienttilbudet i distriktene er en trussel. Fylkeskommunene ble bortimot kastrerte da ansvaret for sykehusene ble overført til staten. Avgjørelser, som gjelder fellesskapet i et samfunn, skal tas av folkevalgt organ.

Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring. Venstre mener et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. Demokratiske beslutninger bør fattes nærmest mulig innbyggerne, og i hvert fall ikke av byråkrater.

Dette skriver Erna Ekenes Olsen, 3. kandidat Vestfold Venstre, her:
http://www.venstre.no/vestfold/artikkel/5797/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar