tirsdag 17. juli 2007

Innsatsstyrt finansiering

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet evaluert ordningen med innsatsstyrt finansiering, ISF.

–Vi må erkjenne at det er utfordringer med ISF-ordningen. Kontakten med de regionale helseforetak, berørte interesseorganisasjoner, samt en egen spørreundersøkelse til ledere i helseforetak har avdekket at ledere i sektoren er bekymret for uheldige virkninger med systemet, sier divisjonsdirektør Olav Valen Slåttebrekk i Sosial- og helsedirektoratet.

Økonomiske insentiver er effektive og bør kunne brukes i helsetjenesten, men ikke for alle formål. Gode løsninger må primært fremmes ved hjelp av bl.a. ledelse, organisering og faglige prosesser. Det er viktig å være oppmerksom på at ISF-ordningen ikke bør brukes med større rekkevidde enn den er egnet for.

–Vi mener at det er nødvendig med en kritisk vurdering av om finansieringssystemet skal ha styringskraft på avdelingsnivå. Vi vil sammen med de regionale helseforetak vurdere tiltak i forhold til dette, sier Slåttebrekk.

Pressemelding og evalueringsrapport ligger tilgjengelige på direktoratets sider:
http://www.shdir.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar