mandag 9. juli 2007

Helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementets planarbeid med helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er justert litt. Et problemnotat som var varslet utsendt før sommeren er nå skjøvet ut til 24. september med høringsfrist 4. november 2007.

Det er på bakgrunn av de mange perspektiv og innspill som er presentert for departementet at det er ønskelig å ferdigstille et mer omfattende problemnotat, skriver departementet i et brev til Folkebevegelsen for lokalsykehusene og andre aktører.
Departementet varsler også et høringsmøte om problemnotatet 16. oktober.

Dette betyr at alle som har innspill, opplysninger eller synspunkt på saken fortsatt kan sende disse inn til departementet i sommer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar