mandag 21. april 2014

STORTINGET: Høring om Nasjonal helse- og sjukehusplan i Helse- og omsorgskomitéen torsdag 24.4.2014

TIPS OSS GJERNE! (Send epost til lokalsykehus@hotmail.com)


Folkebevegelsen for lokalsykehusene skal delta på høring i Stortinget på torsdag vedrørende forslag om at "sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan". 

Forslaget lyder slik:
  • 1. Stortinget ber regjeringa sørgje for at vesentlege endringar i sjukehusstruktur og sjukehusoppgåver – spesielt endringar i eksisterande føde- og akuttberedskap – blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sjukehusplan.
  • 2. Stortinget ber regjeringa sørgje for at store sjukehusinvesteringar blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sjukehusplan.

Forslaget er fremmet av stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes og Geir Pollestad.

Dette er en viktig sak, og vi jobber med presentasjonen til komitéen nå. Vi vil prøve å begrunne og dokumentere behovet for en overordnet plan, i steden for budsjettstyrte og sentraliserende tiltak som vi ser for mange av.

Innspill, eksempler og tips kan sendes på epost til lokalsykehus@hotmail.com i løpet av mandag eller tirsdag. Spre gjerne denne oppfordringen!


HER er programmet for høringen.

HER finner leseren bakgrunnen for forslaget som skal drøftes.

Høringen er åpen for publikum og blir overført på nettet. Mer informasjon på Stortingets sider.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar