mandag 16. februar 2015

STORTINGET: Kjersti Toppe vil tvinge frem motsetningene i helsepolitikken

BERGENS TIDENDE, 16. FEBRUAR 2015Tirsdag skal Stortinget behandle ni saker. Fem av disse kommer fra Senterpartiets Kjersti Toppe. - Det er viktig å tvinge frem motsetningene i helsepolitikken, sier hun.

Fire av de fem forslagene taper hun, det femte blir en liten seier. Norge skal innføre en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Dette var helseminister Bent Høie mot i høst. Nå har han snudd, og gir Kjersti Toppen en politisk gevinst.
- Ofte høres det ut som om alle helsepolitikere er enige om mange saker, alle snakker positivt om de fleste tiltak. Men når det komme til stykket, og vi tvinger frem en avstemming i Stortinget, kommer forskjellene frem.
- Hvor går skillelinjene i dag, mener du
- Uten tvil mellom Høyre/Frp/Venstre på den ene siden, og Ap, Sp, SV og KrF på den andre.

Ikke alkoholmarking

Det forslaget Kjersti Toppe synes det er mest leit å tape, er merking av innholdet i alkoholholdig drikk. Her er alle partiene enige om at det er viktig å gi forbrukerne nødvendig informasjon, slik vi får på de fleste andre mat og drikkevarer. Men regjeringen frykter at en slik særnorsk merking på flaskene vil komme i strid med EØS-avtalen. Dermed hopper Venstre over til regjeringen også her, og sørger for at forslaget blir avvist.

Kvinner og LAR

Kjersti Toppe vil ha en offentlig utredning om kvinners helse spesielt. I helsekomiteen er alle partiene enige om at kvinnehelse er viktig, ja bent frem prioritert. Men når det kommer til det konkrete forslaget, blir dette også stemt ned. Flertallet vil ha en strategi, ikke en NOU.
Alle snakker også varmt i LAR-behandling av narkomane, og deres mange rettigheter og tilbud. Men en gjennomgang av ordningen vil de ikke ha, H/Frp og Venstre,
Endelig blir Sp-Toppe stående alene, sammen med SV, på et krav om en spesialavdeling ved det snart nedlagte Rjukan sykehus. Flertallet vil ikke overstyre Helse Øst, går det frem av innstillingen.


 KLIKK HER FOR Å LESE SAKEN PÅ BERGENS TIDENDES NETTSIDER 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar