tirsdag 6. juli 2010

Vesterålen Regionråd: - Et uakseptabelt forslag


VOL (VESTERÅLEN ONLINE) Vesterålen Regionråd vil ikke akseptere Helse Nords forslag om såkalte "traumemottak". Dette er bare en annen måte å plukke ut akuttfunksjonen, mener rådet.

Regionrådet møtte Helse Nord 10. juni for å få informasjon om helseforetakets planer. Regionrådet mener Helse Nords forslag om ytterligere spesialisering av helsetjenesten, organisert i et begrenset antall "traumemottak" kun er egnet til å skape uvisshet om fremtiden til akuttkirurgien på Stokmarknes.

- Regionrådet mener at en i vurderingene av traumebehandling og akuttberedskap, må ha sterkt fokus på geografiske og klimamessige forhold som ofte kan skape tidsmessige utfordringer i akuttsituasjoner. Befolkingen reiser også spørsmål ved om ambulansetjenesten, som er spesialisthelsetjenestens forlengede arm til innbyggerne, har nødvendig kompetanse til å takle disse nye utfordringene.

- I Vesterålen Regionråd er det en berettighet uro for at de sykehus som ikke får "traumestatus" vil være de sykehus som i neste omgang blir offer for sentralisering av akuttkirurgien, som igjen får konsekvenser for tilbudet til fødende. En utvikling i forannevnte retning kan ikke regionen godta, slår leder Jonni Solsvik og sekretariatsleder Geir Markussen fast i sitt svarbrev til Helse Nord.

De to viser til at den planlagte byggingen av et nytt sykehus, samt at Vesterålen er en region i både befolkningsmessig og industrimessig vekst, er forhold som taler sterkt for å skape ro og trygghet rundt de funksjoner som i dag er på Stokmarknes.

• Les saken på VOL (Vesterålen Online) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar