søndag 1. januar 2012

Fra Dagsavisens Nye meninger: Hva driver de med i sykehusfusjonen i Oslo?


INNLEGG I DAGSAVISENS DEBATTFORUM NYE MENINGER, 29.12.2011 AV RANDI WERNER-ERICHSEN: 


Hva driver de med i sykehusfusjonen i Oslo?


- Hvordan går det med arbeidsmiljø og økonomi, Aker sykehus og samhandlingsreformen, og med informasjonsflyten mellom sykehusvesenet og departementet? Fakta og refleksjoner etter styremøtene i høst.
Som vel kjent er Oslo universitetssykehus (OUS) nå i en fusjonsprosess som er lite planlagt og ikke konsekvensutredet. 
OUS har økonomiske problemer, de har pålegg om å kutte 800 mill i driftsutgiftene i 2012 i forhold til i 2011. 1000 årsverk skal vekk.
 Stortinget drøftet problemene i OUS 20.12.2011. En samlet opposisjon med støtte i folket ber om tenkepause i og evaluering av fusjonsprosessen. Helseministeren mener en pause vil ødelegge opplegget.
 Styreleder er oppbragt over at OUS får gjort mindre pasientbehandling pr. lønnskrone nå enn for et år siden. Kan det være fordi mye av arbeidstakernes tid og krefter brukes på flytting og sammenslåing, ja rasering, av fagmiljøer og sykehusavdelinger? Bare 3 av 10 ansatte tror fusjonen lykkes.
Aktivitet skal flyttes fra OUS. Har noen oversikt over hvilke oppgaver OUS skal ha?   -  lokalt, regionalt og  landsfunksjoner.
Samhandlingsreformen og Aker
Flytting foregår fra Aker sykehus, som for et år siden var et sykehus i utmerket funksjon, med bra lokaler, til Ullevål med lokaler i dårlig stand. Barnesenteret på Ullevål skal deles opp og flyttes for å få plass til annet fra Aker.
Samhandlingsreformen skal ha lokaler på Aker og presser på for å få plass nok. Ansvarshavende for utvikling av samhandlingen virker urolig for ikke å få lokaler på plass i tide. Men i tide er vel egentlig 1.1.2012?
At OUS trenger Aker kom fram flere ganger i siste styremøte. Ansatte på Aker påviser at sykehuset avlaster det øvrige OUS, stadig er ca. 200 pasienter inneliggende. Men det er uoffisielt. Ledelsen i OUS må nå innrømme at det ikke går rundt med driften uten Aker som sykehus.
Det er en del planer for OUS´drift på Aker, både for forskjellige sykehusfunksjoner og for virksomhet ved samhandlingsreformen.
Det planlegges salg av søndre del av Aker-tomta. Det virker hasardiøst å gi fra seg tomt og bygninger her. Det sies i styresaken om samhandlingsreformen at det er behov for alle bygningene i nordre del til prosjekter som foreligger . Det kan kanskje tenkes behov for utvidelser?
Økonomien i samhandlingsprosjektet er uklar. - Til den samlede planen for utvikling og forbedring av bygningene i OUS utenom Aker planlegges å bruke 1 milliard årlig i 16 år. - Hvordan skal alt dette finansieres? Men det MÅ gjøres noe med bygningene på Ullevål. Ellers gir Arbeidstilsynet dagbøter på 1 million.
 Prosessen med utflytting fra Aker  og hele fusjonsprosessen må stoppes, helst  reverseres. Samhandlingsreformen bør utsettes. Oslo har jo bedt om utsettelse, men det er ikke innvilget. Ta tenkepause, som Fylkeslegen/Helsetilsynet, opposisjonspartiene på Stortinget og storparten av ansatte og publikum ber om. Det må legges en helhetlig plan for Aker.
Hele Aker-tomta MÅ beholdes til sykehusformål i framtida.
Budsjettforslaget for 2012 omfatter kutt i viktige funksjoner. For eksempel: 
- Døgnbehandling i psykiatrien trappes ned.
- Det skjæres ned på renholderstaben. Sykepleiere må ta rydde-og renholdsoppgaver. Det er kommet bekymringsmeldinger om renhold. OUS har pålegg fra Helse Sør-øst (HSØ) om å få ned sykehusinfeksjonene....
 Klinikkene har arbeidet iherdig med budsjettet.Man har likevel hittil bare klart å kutte to tredeler av det som er krevet.
Investeringene er på et minimum.
Budsjettet ble vedtatt mot de ansattes stemmer. Deres oppfordring til styreleder om å ta fornyet kontakt med HSØ for å få økt rammene ble avvist som umulig.
Det er HSØ som fordeler bevilgningene og gir oppdrag til underliggende helseforetak. Det kjøres stramt i statsbudsjettet, og direktøren i HSØ sitter med makta og strammer videre.
Gjelden i OUS øker fra 1 milliard 1.1.2009 til over 4 milliarder ved utgangen av
 2012.
Informasjonsflyten i sykehussektoren
Informasjon og kontakt mellom OUS og departementet går tjenestevei gjennom HSØ.
Under drøftingen av problemene i OUS i Stortinget 20.12. var det eneste man var enige om at det ikke gikk an at det ikke ble varslet om feil og avvik fordi det er en fryktkultur i OUS, frykt for jobb, karriere og eget arbeidsmiljø. - Kan denne fryktkulturen ha medvirket til at departementet ikke er informert om virkeligheten i OUS? Og mellomleddet HSØ mellom OUS og departementet har tegnet falskt optimistiske bilder av situasjonen.
Fra 1.1.2012 får helsepersonell varslingsplikt om avvik. Så da skal man straffes for ikke å si fra! 
KONKLUSJON
De ansvarshavende i regjering og helsedepartement må ta realitetene i Oslosykehusene inn over seg og rydde opp. OUS kan ikke drives på denne måten. Fusjonsprosessen må stoppes og evalueres, helst reverseres. Samhandlingsreformen i Oslo bør utsettes.
• Les innlegget i Dagsavisens debattforum Nye meninger ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar