mandag 9. januar 2012

Vesterålen: Kutter intensivbehandling

VESTERÅLEN ONLINE   Det blir ingen intensivavdeling ved det nye sykehuset i Vesterålen.Før helgen meldte VOL at tillitsvalgtefrykter nedbygging av intensivavdelingen i det nye bygget som reiser seg. Nå bekreftes det at kuttet i intensivbehandlingen trer i kraft allerede nå. Regionrådsleder Sture Pedersen varslet at han ville følge opp saken.
- Vi hadde et personalmøte fredag, og der ble det bekreftet at tidligere styrevedtak fra Helse Nord om at sykehusene i Vesterålen og Lofoten skal ligge på nivå èn – laveste nivå hva gjelder intensivbehandling. Sykehusene i Tromsø og Bodø er på nivå tre, forklarer plasstillitsvalgt Willy Nordgaard til VOL.
- Man skulle kanskje tro at et nytt sykehus i Vesterålen i alle fall ville være på det nivå man ligger i dag hva gjelder intensivbehandling?
- Det kan du si, men det hevdes at fagmiljøene har anbefalt den linja som det nå ligger an til at vi havner på. Hva gjelder våre meninger, så er det i alle fall klart at vi ikke er blitt hørt. Vi har fått beskjed om reduksjon, og at den vedtatte reduksjonen skal tre i kraft fra 16. januar, sier Nordgaard til VOL.
- Dere er fagfolk ved intensivavdelingen her i Vesterålen? Hva er deres mening om den planlagte nedbyggingen?
- Det vi ser er jo at vi mister intensivavdelingen. Det blir en såkalt intermediæravdeling her. Vi er bekymret for å miste den kompetansen vi trenger for å kunne gi god øyeblikkelig hjelp til akuttpasientene som kommer. Det har jo alltid vært slik at de pasientene som vi ikke har kunnet hjelpe godt nok er blitt videresendt. Men for å kunne gi god akutthjelp, og for å kunne gjøre gode vurderinger, så må kompetansen være god her på sykehuset. En nedbygging vil være trussel i forhold til det å beholde de kunnskaper som fagfolk her har.
- Kan du se for deg et konkret scenario hvor problemer kan oppstå?
- I dag kan vi ha pasienter under intensivbehandling i flere dager. Dersom det oppstår en situasjon med eksempelvis ekstremvær, stengte veier og fly som ikke kan ta av eller lande, så vil det kunne være katastrofalt dersom vi ikke er på det faglige nivået vi ønsker, sier Nordgaard.
Til VOL sier Nordgaard at han føler intensivavdelingen ved sykehuset i Vesterålen mangler støtte fra fagmiljøet i Bodø.
Les mer om saken i VOL i morgen, samt også i Vesteraalens Avis.

• Les denne og relaterte saker i VOL ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar