fredag 1. juni 2012

Mener helsebyråkratiet er pill råttent


DÅRLIG LEDELSE: Jan Vincents Johannessen, lege og tidligere direktør ved Radiumhospitalet, mener OUS-fusjonen er den mest amatørmessige i historien.
Jan Vincents Johannessen (71), lege, professor og tidligere administrerende direktør ved Radiumhospitalet, forlater sykehuset etter mange års innsats for kreftomsorgen i Norge.
Han har grunn til å glede seg over utviklingen i faget. En OECD-rapport fra 2011 tyder på at Helse-Norge er på rett vei.
* 78 prosent lever fem år etter kreftdiagnose. Dette er en økningen på ti prosent fra 90-tallet.
* 87 prosent overlever brystkreft. Her er Norge best i Europa og nummer fire på verdensbasis.
* 63 prosent overlever tykktarmskreft. Her er Norge nummer tre i Europa og nummer sju i verden.
* 78 prosent overlever livmorhalskreft. Her er Norge best i verden.

Varsler kreftbølge
Om lag 40 prosent av den norske befolkning, det vil si fire av ti, vil få kreft i løpet av livet, ifølge Folkehelseinstituttet. Johannessen mener norske politikere må ta bedre grep om kreftbehandlingen for å få bukt med et økende behandlingsbehov.
- Kreft er en epidemi, den øker som bare det. Av dem som blir født nå, får hver tredje person kreft. Kreftbølgen som kommer, er ikke fanget opp, politikerne har ikke tatt inn over seg hvor stor kreftøkning det vil bli de neste 20-30 årene, sier han.
For jo eldre vi blir, desto større er risikoen for å få kreft. Omtrent åtte av ti krefttilfeller oppstår i aldersgruppen over 55 år. Med den varslede eldrebølgen i vente, bør det tas forholdsregler, mener helsetoppen.
- Det må utdannes flere kreftspesialister. Det har vært altfor dårlig opptrapping i dette faget. Det tar fem-seks år å bli ferdig utdannet spesialist. Vi må starte nå, slik at vi kan komme kreftbølgen i forkjøpet. Tallene i statistikken er tall på fortidas resultater. Jeg er ikke overbevist om at vi vil kunne slå oss på brystet når de nye tallene kommer 10 og 20 år fra nå.

Kunnskapsboom
-
- Du har vært lenge i gamet. Hvordan har utviklingen av kreftbehandling og -forskning vært de siste tiårene?
- Internasjonalt har det vært en eksplosjon. Vi har kartlagt genmateriale og kan mer og mer skreddersy medisinen til den enkelte, i stedet for å levere konfeksjon. Det er helt eventyrlig hva som har skjedd på kunnskapsfronten, mye av dette hadde vi ikke drømt om at kunne skje.
- Et det lettere å ha kreft i Norge i dag enn før?
- Ja, sjansen for å overleve er større, halvparten blir friske. Mange som ikke kan kureres, lever lenger med kreften enn før og dør av noe annet. Men nå føler jeg at man i Helse Sør-Øst rer opp en seng med råtne laken. Det er for mye kokker og søl og byråkrati. Selvfølgelig går det ut over kreftpasienten.

«Katastrofefusjon»
Johannessen sikter til sammenslåingen av Oslo-sykehusene Ullevål, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Aker til ett sykehus: Oslo universitetssykehus (OUS). Den omdiskuterte fusjonsprosessen startet i januar 2009. I dag går mammutsykehuset i milliardunderskudd, både sykehusansatte og opposisjonen på Stortinget krever timeout og flere har gått ut og sagt at de frykter for pasientsikkerheten. Onsdag var prosessen oppe for debatt på Stortinget for fjerde gang siden jul. Saken har nå status som ferdigbehandlet.
Den tidligere sykehusdirektøren deler ikke Stortingets syn på at fusjonen skal få ligge i fred. Han mener selve OUS-prosjektet er en fiasko.
- Katastrofefusjonen ved OUS er den største og mest amatørmessige fusjonen i Norgeshistorien. Den er tredd nedover hodet på folk, og har ingen tilknytning til grasrota.
Dette mener han Helse Sør-Øst og OUS-ledelsen gjorde feil i fusjonen:
1) Den ble ikke konsekvensutredet skikkelig.
2) Det ble ikke foretatt noen risikoanalyse.
3) Ledelsen undervurderte kulturforskjellene mellom de ulike sykehusene som skulle slås sammen.
4) De undervurderte lederkapasiteten, og lederne fungerte mer som administratorer.
5) De hadde ikke økonomi til å få til omstillingen.
- Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst sa at dette ville gi raske fusjonsgevinster. Det er det mest naive jeg har hørt. Det virker som om lederne samler masse ja-mennesker rundt seg for å unngå den ubehagelige virkeligheten, sier Johannessen.

- LES SAKEN I DAGSAVISEN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar