tirsdag 5. juni 2012

Lofoten: Gravide må bo på hotell


KLASSEKAMPEN, 5. JUNI 2011: 

KRAV: Gravide kvinner i Lofoten får beskjed om å reise 30 mil for å bo på hotell i opptil to uker før termin. Nå krever lokalbefolkningen at helseministeren tar grep.
- Vårt krav til helseministeren er en fullverdig fødeavdeling i Lofoten, sier ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad (H).
I fjor kom de nye nasjonale kriteriene for fødselsomsorgen i Norge. Målet var å sikre fødende kvinner et bedre og tryggere tilbud.
De nye retningslinjene førte blant annet til at den forsterkede fødestua på Gravdal i Lofoten ble nedgradert fra forsterket fødestue til jordmorstyrt fødestue. Det vil si at de faste gynekologstillingene ved sykehuset ble fjernet.

Møter statsråden
- Omorganiseringen har skapt kaos og stor utrygghet blant de fødende. Lange avstander, dårlige veier og vanskelige værforhold gjør at de fødende er redde for ikke å nå fram til sykehuset i tide, sier Finstad.
I dag reiser han og tre andre ordførere i Lofoten til Oslo for å møte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).
- Regjeringen er opptatt av å få til en utvikling i nordområdene. Da er mitt budskap at de i alle fall må sørge for ro og forutsigbarhet rundt fødetilbudet, sier Finstad.

- Uverdig
Frustrasjonen og misnøyen i Lofoten toppet seg i februar da Helse Nord kom med nye utvalgskriterier for de fødende i Lofoten.
Gravide kvinner, som tidligere har kunnet velge å reise til Bodø for å føde ved kvinneklinikken der, får nå beskjed fra Helse Nord om i stedet å reise til Stokmarknes i Vesterålen, mellom 20 og 30 mil unna.
For kvinnene med lengst reisevei skal dette skje én til to uker før termin. I Stokmarknes skal de så innlosjeres på hotell til fødselen er i gang.
- Det er helt uverdig, sier Desirée Skjerpen Høgmo, som er leder for aksjonsgruppa for fødeavdeling i Lofoten.
- Det er urimelig å forlange at en gravid kvinne skal sitte alene på et hotellrom, i verste fall i flere uker dersom hun går over termin, og bare vente på å føde. For mange er det heller ikke praktisk mulig. Som oftest er det også en pappa og eldre søsken det også skal tas hensyn til, sier hun.

250 fødsler
Helse Nord har stilt seg uforstående til kritikken og har avvist at de fødende i Lofoten har rett til selv å velge om de ønsker å føde i Stokmarknes eller Bodø, fordi Stokmarknes har en fødeavdeling, mens tilbudet i Bodø er en kvinneklinikk. Dit sendes bare de som oppfyller visse risikofaktorer.
Ifølge aksjonsgruppa har fødekaoset ført til at fastleger i Lofoten oppfordrer sine gravide pasienter som blir selektert til sykehuset i Stokmarknes til å boikotte Helse Nords anbefalinger og heller vente til fødselen er i gang og det er for seint å sende dem videre.
Aksjonsgruppa har nå sendt en bekymringsmelding til Statens helsetilsyn om fødetilbudet i Lofoten.
- Vi er svært misfornøyde med tilbudet til de fødende, slik det er i dag og stiller spørsmål ved om den nye organiseringen virkelig skaper et tryggere fødetilbud for kvinnene i Lofoten, slik det var ment å gjøre sier Høgmo.
- Risikoanalysen som skulle gjennomføres i forbindelse med omorganiseringen er fortsatt ikke gjennomført, legger hun til.

Vikarstafett
Om lag 250 nye lofotværinger kommer til verden hvert år. Med Helse Nord sine nye utvalgskriterier vil godt under halvparten av disse i framtida bli født på den lokale fødestua.
- Flere ganger de siste månedene har vi sett behovet for en god beredskap lokalt. Vi fikk kranglet til oss en akuttberedskap for nødkeisersnitt i forrige runde, til tross for at Helse Nord mente at det ikke var behov for det, sier Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad.
- Fra helseforetakets side ble det kalkulert med ett hastekeisersnitt i året, men på et halvår har vi hatt fem av dem. Det gjør at vi mener det er behov for en fullverdig fødeavdeling, legger han til.
Akuttberedskapen ved fødestua i Lofoten er i dag bemannet med gynekologer som hentes inn gjennom et vikarbyrå i en slags vikarstafett.

Krever handling
Et tverrpolitisk Nordland, mener, som sykehusaksjonistene i Lofoten, at helseministeren nå må gripe inn og gi de gravide den tryggheten de trenger.
- Lofoten er spesielt, både geografisk og værmessig, og må derfor også behandles spesielt. Noe annet finner vi oss ikke i, sier Finstad, som har nektet å skrive under på samhandlingsavtalen med Nordlandssykehuset slik situasjonen står i dag.

• Les saken på Klassekampens nettsider ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar