mandag 26. mai 2014

NARVIK: Sykehuslegene tar opp kampen for sykehuset i Narvik

AVISEN FREMOVER, 23. MAI 2014


Det er sjelden kost, når 28 sykehusleger signerer brev til UNN-ledelsen i sin kamp for sykehuset.

«Man kan ikke slanke en Belsen-fange i det uendelige», påpeker en samlet legestand på UNN Narvik, til ledelsen i Tromsø.

Spontanaksjon

Leserinnlegget, som presenteres i dagens Fremover, er også ment som en advarsel til politikere og til folk flest om hva som venter, dersom strupingen av institusjonen i Narvik får fortsette.
Brevet ble forfattet etter et møte i forrige uke, der leger samlet seg spontant etter at et notat fra klinikksjef Artur Revhaug ble kjent.
Der beskrives en framtid der UNN Narvik framstår som et «minisykehus» for Ofoten, mens Harstad blir hovedsykehus for Ofoten og Sør-Troms.
Særlig Revhaugs beskrivelser av fødetilbudet – med en robust fødeavdeling i Harstad og et «behovstilpasset føde- og barseltilbud i Narvik» – har fått legene til å reagere.

Utfordret

Fra kommuneledelsen er sykehusledelsen i UNN utfordret om å kommentere utspillet fra Revhaug.
Foreløpig har det vært resultatløst.
I går var Fremover i kontakt med UNN for å få kommentarer fra direktør Tor Ingebrigtsen både om situasjonen etter «Revhaug-notatet», og det at alle sykehuslegene nå har forfattet et opprop for UNN Narvik.
Tilbakemeldingen var at Ingebrigtsen vil avvente hva legene uttaler i dagens leserinnlegg, før han kan kommentere situasjonen.

Håper på dialog

Tillitsvalgt for legene ved sykehuset, David Nystad, sier at han ikke ønsker å spekulere noe om hvorfor ledelsen ikke har ytret seg i etterkant av Revhaugs notat og legenes spontane engasjement, og om hvorvidt det kan tolkes som at klinikksjefen har støtte for sitt syn også i andre deler av sykehuset.
– Men jeg håper at vi kan komme i dialog med ledelsen. Det er viktig at både politikere og folk flest blir klar over situasjonen, sier han.
Legene er nøye med å påpeke at sykehuset i Narvik – etter forholdene – fungerer godt, og de beskriver det som nesten bemerkelsesverdig hva de får til.
– Men dersom ytterligere nedskjæringer blir aktuelle, vil sykehuset være nærmere stupet enn noen gang, ifølge legene.
Deres poeng er at sykehuset er så lavt bemannet at driften blir lite rasjonell og dermed uøkonomisk.
Driften av UNN Narvik blir dermed unødig kostbar, hevder de, og mener en naturlig konsekvens av det vil være en flukt av spesialister, vanskelig å rekruttere nye, og at institusjonen som såkalt fullverdig sykehus, legges ned.

Slankes til døde

– Det er to måter å legge ned et sykehus på. Enten kan helsemyndighetene beslutte en nedleggelse, noe som er problematisk fordi det er en sikker kilde til spetakkel. Eller så kan man utarme sykehuset med små budsjetter, og samtidig – i det stille – plukke bort funksjoner. Etter en tid vil sykehuset havarere av seg selv. Det er dette vi frykter og det er dette vi advarer mot, skriver legene.
«De generelle driftsproblemene vil til slutt sette kroken på døra for det vi kan kalle et sykehus. Verken styreleder eller direktør kan med troverdighet fortsette å tilbakevise våre argumenter. Man kan ikke slanke en Belsenfange i det uendelige.», oppsummerer legene.
Derfor ber de heller om at bemanningen blir justert opp slik at kapasiteten som sykehuset vitterlig representerer, kan utnyttes, og beskriver nøyaktige mål for hvor mange overleger de mener bør være ansatt ved sykehuset, og det samme hvor mange assistentleger – eller LIS-leger som det heter i dag – som bør være tilsatt for å få et funksjonelt sykehus, og de avslutter:
– Dette er noe som angår alle i Narvik og nabokommunene.

• LES SAKEN I FREMOVER VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar