onsdag 4. juni 2014

UNN: LEGEOPPRØR I NORD

TV2-NYHETENE TIRSDAG 3. JUNI 2014

Legeopprør ved Universitetssykehuset i Norge-Norge:

Over 40 leger med knallhard kritikk – hevder ansatte trues av ledelsen


TROMSØ (TV 2): Over 40 overleger hevder ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge truer ansatte som er kritiske til omstillingene ved sykehuset. Det er legeopprør ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN).
Over førti leger slår alarm om kritikkverdig ledelse av sykehuset og et tilbud til pasientene som er blitt svekket.
Dette er noe av det som kommer fram i en bekymringmelding vedrørende ledelsen av Universitetet i Nord-Norge (UNN) som TV 2 har fått tilgang til:
  • Innsparinger og kutt rammer pasientsikkerheten.
  • Omorganisering som tvinges igjennom, til tross for faglige advarsler.
  • Pasienttilbudet svekkes.
  • Leger som ikke tør ta opp problematiske forhold, i frykt for represalier.
  • Tillitsvalgte opplever sanksjoner og trusler om oppsigelse.
Bekymringmeldingen er underskrevet av 42 overleger fra Tromsø, Narvik og Harstad, og skal ha blitt sendt til styreleder i Helse Nord, samt til Legeforeningen og helseministeren.
KRITISK: Overlege ved avdeling for ortopedi og plastikkirurgi ved UNN, Louis de Weerd. Foto: Orset/Askjer/Mildestveit
KRITISK: Overlege ved avdeling for ortopedi og plastikkirurgi ved UNN, Louis de Weerd. Foto: Orset/Askjer/Mildestveit
– Det er slik at ansatte er engstelige for å komme med konstruktiv kritikk, eller med forslag om ting som kan gjøres bedre, sier sier overlege ved avdeling for ortopedi og plastikkirurgi ved UNN, Louis de Weerd, til TV 2.

Ukentlige bekymringsmeldinger

– Jeg synes dette er veldig alvorlig, fordi jeg ser at sykehuset har hatt det på denne måten lenge. Det sliter ut de ansatte, og vår bekymring er: på hvilken måte går dette ut over pasientbehandling?, sier Hege Gjessing, president i legeforeningen, til TV 2.
Det er ikke første gang det uttrykkes bekymring om forholdene ved UNN. Allerede i 2012 Gjessing at situasjonen ved UNN var alvorlig og bekymringsfull. 
– Dette handler om en holdning og en stemning ved sykehuset hvor egentlig all form for kritikk og innspill blir dempet og slått ganske hardt ned på. Det skaper jo en stemning hvor folk ikke sier ifra. Du får ingen åpne diskusjoner, sa Gjessing til TV 2. 

Ønsker ikke kommentere

HAR TILLIT TIL LEDELSEN: Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol. Orset/Askjer/Mildestveit
HAR TILLIT TIL LEDELSEN: Styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol. Orset/Askjer/Mildestveit
Styreleder i Helse Nord Bjørn Kaldhol bekrefter overfor TV 2 at han har mottatt brevet.
– Jeg har lest det, og det er jo en blanding av noen bekymringer og noen synspunkter på hvordan sykehuset skal ledes. Og så er det naturligvis litt frustrasjon over at UNN er i en kontinuerlig og tøff omstillingsprosess, sier Kaldhol til TV 2.
Han sier at også de er bekymret for beleggsprosenten ved sykehuset.
– Dette har ledelsen ved UNN tatt opp med oss og vi vet at UNN er i dialog Fylkesmannen i Troms og med Tromsø kommune for å løse dette.
Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen vil ikke la seg intervjue av TV 2, men henviser til Helse Nord.

– Truet med oppsigelse

Ifølge Gjessing mottar fortsatt legeforeningen en jevn strøm av henvendelser fra leger og tillitsvalgte ved UNN. 
BEKYMRET: President i legeforeningen, Hege Gjessing. FOTO: TV 2.
BEKYMRET: President i legeforeningen, Hege Gjessing. FOTO: TV 2.
I brevet skriver overlegene at ledelsen mangler forståelse for hvordan deres vedtak påvirker den kliniske hverdagen. Kolleger og tillitsvalgte som tar opp problematiske forhold blir møtt med sanksjoner, hevdes det. 
Det vises til at overlege Sigurd Sparr i 2010 ønsket å skrive en kronikk om hvordan handlingsreformen kunne svekke tilbudet for eldre pasienter. Da fikk han munnkurv fra ledelsen, og ble truet med oppsigelse, hevdes det i bekymringmeldingen. 
«Tross senere forsikringer om at dette var en enkelt glipp fra direktørens side er det kjent at flere tillitsvalgte etter denne episoden har mottatt lignende trusler og blitt utsatt for ydmykende og utmattende prosesser fra ledelsens side.», skriver overlegene. 
Videre framheves det at det er et for stort fokus på økonomi.
Kaldhol i Helse Nord sier at de har full tillit til ledelsen på UNN sin måte å håndtere driften av sykehuset.
– Dialog, medvirkning og kommunikasjon er da kjempeviktig og en forutsetning for å få til gode prosesser. Vi vet at dette er krevende i store organisasjoner. Her kan også Universitetssykehuset Nord-Norge bli bedre framhever, sier styreleder Kaldhol.

• LES SAKEN PÅ TV2-NYHETENE VED Å KLIKKE HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar