torsdag 5. juni 2014

NARVIK: Ordføreren måtte gå omveier for å få se styredokumenter til UNN


AVISEN FRAMOVER 4. JUNI 2014
- Å holde dokumentene unna offentligheten vil kunne medføre nye spekulasjoner og avstedkomme mistenksomhet, forteller ordføreren i Narvik
I går skrev han brev til styret og beskrev «hemmeligholdet» som bemerkelsesverdig og uheldig.
Da hadde ordføreren både kontaktet styrelederen og administrerende direktør Tor Ingebrigtsen for å få ut et eksemplar av rapporten, men uten å lykkes.

– Feil

– Fra Ingebrigtsen fikk jeg forklaringen at det var feil at saken var oppført som at den skulle behandles av styret. Den skulle legges fram som en orienteringssak, og innstillingen gikk på at styret skulle ta den til foreløpig orientering, forteller Nysæter.
Bakgrunnen for ordførerens engasjement er bråket som oppsto da det ble kjent at en klinikksjef, Artur Revhaug, hadde foreslått vidt forskjellige roller for klinikkene i Harstad og Narvik, der UNN Narvik ble den absolutte lillebror. Blant annet bare med et «tilpasset føde- og barseltilbud».
Ingebrigtsen har valgt ikke å kommentere utspillet fra klinikksjefen personlig. I et innlegg fra kommunikasjonssjef Hilde Pettersen i UNN, ble Revhaugs notat kommentert slik: «Det er (derfor) svært beklagelig at en bemerkning fra en av UNNs klinikksjefer som er hentet fra et uferdig diskusjonsnotat, blir løftet fram i offentligheten og presentert som om det er en beslutning eller et svar med to streker under».

Velkjent

Men i et utkast til rapport – som har sirkulert blant sykehusansatte og som også Fremover har fått tilgang til – framkommer de samme formuleringene. Og det framstår også som at de var velkjent internt i UNN. For:
– Kildene til dokumentet er relevant skriftlig materiale – styringsdokumenter og eksisterende mål og strategier på ulike områder – klinikkenes innspill til strategi, og arbeidsseminaret med direktørens ledergruppe 6. mai, framgår det av innledningen til det første utkastet.
Rett før helga kom en revidert utgave av rapporten i sirkulasjon.
Der er formuleringene om Harstad og Narvik endret, men i den reviderte utgaven vises det i stedet til et styrevedtak i det regionale helseforetaket Helse Nord fra 2007.
– Med å referere til dette vedtaket fra 2007, er akuttfunksjonen i kirurgi og fødeavdelingen truet, hevder Nysæter.
For til tross for at rapporten ikke er distribuert offentlig, har Narvik-ordføreren fått et eksemplar – via omveier, som han sier.

Foreldet

Ordføreren begrunner påstanden om at tilbudet kan være truet, med å vise til at vedtaket fra 2007 er foreldet, og at det foreligger et nytt fra 2011 der det er bestemt at Narvik både skal ha fødeavdeling, traumefunksjon og fødeavdeling.
Han har også liten sans fra at dette er noe han skal være nødt til å finne ut av gjennom rapporter som han altså har fått «via omveier».
– Jeg synes ikke om at det skal være slik.
– Jeg ville foretrukket å få tilgang til rapporten ved at den var blitt gjort offentlig.
– Dette er et dokument som angår svært mange, og har stor offentlig interesse. Å holde den unna offentligheten vil kunne medføre nye spekulasjoner og avstedkomme mistenksomhet, mener ordføreren som har følgende oppfordring til styret og til administrasjonen:
– Strategijobbingen bør foregå så åpent som mulig.

 • LES SAKEN PÅ NETTSIDENE TIL AVISEN FREMOVER VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar