torsdag 19. juni 2014

LESERINNLEGG: Trygghet i distriktene

.


"I forb. med nedleggelse av Rjukan sykehus og Kragerø sykehus sier Bent Høie at det er til det beste for folk i Telemark. Dette har han ingen bakgrunn for å uttale seg om, han som ikke en gang vet hva et sykehus er"


LESERBREV SENDT TIL MEDIA ETTER DEN STORE DEMONSTRASJONEN FORAN STORTINGET 16. JUNI 2014
Det er dessverre en utbredt pessimisme som brer seg i vårt langstrakte land når det gjelder regjeringens helsepolitikk. I opposisjon virket det som om positive tiltak når det gjaldt bevaring av våre sårt tiltrengte lokalsykehus skulle finne sted dersom det ble regjeringsskifte. Når regjeringen nå har virket i flere måneder, og det motsatte skjer, ja hva var vitsen ved å bruke stemmen på et nytt parti? Vi har regelrett blitt ført bak lyset.

Målet i Norge er at alle skal få hjelp fra helikopter innen 45 min når det gjelder alvorlige helseskader/traumer. Det snakkes nå stadig mer om flere helikopter og utbygging av helikopterbaser. Det er vel og bra, men vi må ikke glemme helikopternes sårbarhet når det gjelder værforhold og landingsmuligheter. Ut i fra klimaprognoser må vi regne med mer ekstremvær i vårt langstrakte land, og derfor bør det nå også virkelig satses på oppgraderte lokalsykehus dersom alle landets innbyggere skal nyte godt av like helsetilbud. Det skal ikke være en helsefordel å bo i store byer. Vi er alle glad i å leve, og har vi valgt utkantstrøk, er det fordi ikke alle passer til stressende byliv. Men vi skal ikke straffes for det. Sett ut fra turisters syn, hva ville Norge være uten bebyggelse i distriktene?

Det er skremmende å se hvor få sykehussenger det er i Norge. I følge helsetjenesteaksjonen (HTA) ligger Norge på bunnplass i Europa når det gjelder antall sykehussenger pr 1000 innbygger. Med så få senger skrives pasientene for tidlig ut av sykehusene, og dermed må mange raskt tilbake til sykehus igjen -  såkalt reinnleggelser. Antall behandlede pasienter stiger, og det ser effektivt ut på papiret. 

Men for den enkelte pasient, innebærer en slik helsepolitikk enorme lidelser. En god del pasienter har – ifølge media, dødd allerede av å sendes hit og dit som «pakkepost». Hvorfor har vi slike uverdige forhold i et av verdens rikeste land? Det kan da ikke være så kynisk lagt opp fra våre politikeres side at eldrebølgen som alle vet kommer, skal rasjonaliseres bort på denne måten? Ut i fra alt merkelig som skjer innen helsevesenet nå, ligger det i luften at våre tanker ikke er så langt fra sannheten. Men det er jo opp til politikerne å vise oss i ord og handling at så ikke er tilfelle.

Heldigvis er det nå store aksjoner på gang for å vise at vi ikke kan godta at livet til oss i distriktene skal være mindre verdt enn byfolkenes liv. At det tas i bruk mange mekaniske hjelpemidler i helsevesenet er sikkert vel og bra, men; jeg er sikker på at i sykehussengene vil det fortsatt være mennesker av kjøtt og blod. Derfor kan de menneskelige behovene ikke bare kuttes ut.  

I forb. med nedleggelse av Rjukan sykehus og Kragerø sykehus sier Bent Høie at det er til det beste for folk i Telemark. Dette har han ingen bakgrunn for å uttale seg om, han som ikke en gang vet hva et sykehus er (Dagens Næringsliv 18/3-14). Hvordan kan han med sin bakgrunn bare neglisjere hva Mads Gilbert med mange års erfaring som dyktig lege, mener om lokalsykehusenes store betydning for befolkningen? Hvor er demokratiet når vi ser hele landets oppslutning om lokalsykehusene, og vi ikke blir hørt? Når 2 av 3 får fullverdig behandling ved et lokalsykehus, ja hvorfor skal da lokalsykehusene tas fra oss? 

Nei vis at vi fortsatt lever i et demokratisk styrt land, og rust opp lokalsykehusene våre. De større sykehusene trenger vi selvfølgelig også, men hvis det bare blir store, sentraliserte sykehus igjen, så vil mange dø før de får hjelp.  Prøv å finne en motgift mot «stordriftviruset» som nå rår.


Bjørg Sandbæk,  Kongsberg.

2 kommentarer:

 1. http://www.velferdsstaten.no/tema/markedsretting/?article_id=115893
  http://www.ukeavisenledelse.no/redaktorens-mening/avprofesjonalisering-av-fagfolk
  http://tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2014/Mai/Den-stoerste-offentlige-skandalen-i-Norge
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/samre-villkor-i-privat-omsorg_3621906.svd

  SvarSlett
 2. På tross av alle signaler - myndighetene tar ingen av dem!!!

  SvarSlett