fredag 6. juni 2014

LYSBAKKENS BLOGG: - Vil Ap berge sykehusene?

.
SV-LEDER AUDUN LYSBAKKENS BLOGG, 6. JUNI 2014

Pengene har tatt makten i helse-Norge. Helt siden H, Frp og Ap trumfet gjennom en ny sykehusreform på begynnelsen av forrige tiår har den politiske styringen med sykehusene forvitret, og butikkprinsippene sneket seg inn. Altfor ofte tas viktige beslutninger utfra økonomiske motiver, ikke faglige vurderinger av hva som skaper trygghet  for pasienter og samfunn. Beslutningen om å legge ned akuttfunksjonene i Kragerø og på Rjukan sykehus er en trist illustrasjon på denne utviklingen. Nedleggingen skaper sterke reaksjoner i befolkningen i Telemark, og blant fagfolk i Kragerø og på Rjukan. Men i går bekreftet helseministeren at han ikke støtter lokalbefolkningen, og ikke vil gripe inn. Høyre-ordførerne i Tinn og Kragerø raser, med god grunn.
I et land som Norge er det fornuftig å ha mange små sykehus. Avstandene er store, og nærhet til helsetjenester betyr mye for folks trygghet. Selv om enkelte oppgaver krever så stor grad av spesialkompetanse at de må sentraliseres, er det lite som tyder på at små enheter i seg selv innebærer dårligere tilbud til pasientene. Tvert om viser vel erfaringene med det nye megasykehuset i Oslo at for store enheter kan føre til ansvarspulverisering, med alvorlige konsekvenser for pasienter og ansatte.
Vi har en demokratikrise i sykehusene våre. Når folk skal protestere mot nedleggingen i Kragerø og Rjukan har de ikke noe sted å gå. Ledelsen i helseforetakene er ikke valgt av folket, og Stortinget er satt på sidelinjen. Mens Stortinget bestemmer over en rekke detaljer i helsepolitikken er de største avgjørelsene, som hvor sykehus skal ligge og hva de skal drive med, overlatt til økonomene og byråkratene. Det er på tide at de folkevalgte tar makten tilbake.
17.juni skal Stortinget behandle et forslag som vil bli avgjørende for Rjukan og Kragerø, og kanskje sykehus i mange andre deler av landet. KrF, Senterpartiet, Venstre og SV er enige om å be “regjeringen sørge for at vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusoppgaver – spesielt endringer i eksisterende føde- og akuttberedskap – blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sykehusplan”.
Sykehusplanen er varslet fra regjeringen høsten 2015. Hvis Stortinget vedtar å fryse nedleggingsvedtak fram til den tid vil Bent Høie måtte ta konsekvensen av det, og legge nedleggelsene i Telemark på is. Men sentrumspartiene og SV har jo ikke flertall i Stortinget. Det hele står nå på Arbeiderpartiets representanter. Vil de støtte H og Frp, eller vil de gå sammen med sentrum, SV og folk i Telemark?

• LES INNLEGGET PÅ AUDUN LYSBAKKENS BLOGG VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar