tirsdag 8. juli 2008

Alta: Varsler krig om helsekutt

FINNMARK DAGBLAD: Alta og Karasjok står i fare for å miste poliklinikker når Helse Finnmark skal kutte 20 årsverk. Alta varsler kamp.

Fredag tar styret i Helse Finnmark stilling til kutt på 20 årsverk. I sakspapirene fremgår det at kutt i Alta og Karasjoks desentraliserte poliklinikker vil styrke og sikre et bra tilbud ved sykehuset i Hammerfest. Det reagerer politikere i Alta sterkt på. – Dette er en ren krigserklæring mot det helsetilbudet er som er kjempet fram i Alta. Jeg spår voldsomme reaksjoner, sier leder for hovedutvalget for helse og sosial, Torfinn Reginiussen.

Må ha balanse
I følge direktør i Helse Finnmark, Eva Håheim Pedersen er det kravet om økonomisk balanse som fører til at det må kuttes. – Vi forsøkte med flere tiltak fra årets start, men det viser seg at tiltak som skulle bremse bruk av overtid og vikarer har slått feil. Derfor er vi blitt pålagt å kutte 20 årsverk for å løse de økonomiske problemene, sier Håheim Pedersen.

I følge direktøren er det viktigste å opprettholde akuttberedskapen som den er i dag, og at det derfor må gå ut over det polikliniske tilbudet. – De aller sykeste må komme i første rekke, fortsetter Håheim Pedersen.

• Les saken i Finnmark Dagblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar