onsdag 20. november 2013

DEBATT: Leverer Norge uriktige helsetall eller «tulltall» til OECD-rapporten?DEBATTINNLEGG I DAGENS MEDISIN 18. NOVEMBER 2013
AV BJØRG MARIT ANDERSEN, PROFESSOR DR MED

SENIORRÅDGIVER Ingrid Sperre Saunes skriver i Dagens Medisin (18/2013) at Kunnskapssenterets tolkning av OECD-rapporten Health at a Glance 2012 (1) ikke er sammenfallende med min (2). Jeg antar at vi har sett på den samme OECD-rapporten.

Mitt ståsted er at helsetall og -statistikk, om de er riktige i seg selv, kan lyve, misbrukes, tilsløre fakta - eller misforstås. Derfor må tall fra OECD tåle offentlighetens lys, diskuteres og ikke minst undersøkes og tolkes (2).

POLITIKER-MANTRA. Ingrid Sperre Saunes gjentar helsepolitikernes «mantra» gjennom mange år, at: «Norge har de høyeste helseutgiftene per innbygger i Europa målt per capita». Dette har medført at våre helsepolitikere/byråkrater benytter enhver sjanse til uhemmet å gjennomføre en grisk, uforsvarlig og ukritisk innsparingspolitikk i navnet til New Public Management (NPM).

Derfor er det en vedvarende krise i alle nivåer av helsevesenet. Politikerne kan ikke komme seg unna dette faktum. Uansett årsak - villet eller ikke villet - mener jeg at den norske befolkningen konsekvent er ført bak lyset de siste ti-femten årene, og at helsevesenet har vært og er sterkt underbudsjettert (2). Dette viste jeg til i min artikkel og forklarte hvorfor, noe jeg også har gjort tidligere (2,3).

FEIL BRUK AV HELSEDATA? SSB leverer helsetall til OECD som lager årsoversikter for 35-40 OECD-land. Slike tall kan bli brukt på feil måte i helsedebatten, mener forsker Erling Holmøy i SSB (4). «En viktig grunn til at Norge kommer så høyt opp når det gjelder helseutgifter per innbygger, er at lønnsnivået er høyere i Norge enn i andre land», sier Holmøy (4).

Dette blir støttet av forvaltningsøkonom Bjarne Jensen, helseanalytiker Terje L. Berstad og statistikksjef Anders Taraldset i Den norske legeforeningen - og av Eurostats kjøpepariteter (4,5).

NÆRT BUNNSJIKTET. Våre helseutgifter går til langtidspleie; 29 prosent, og andre dyre budsjettposter, som pasienttransport og bygg- og eiendomsforfall, som registreres ulikt mellom medlemsland. Utgifter til praktisk pasientbehandling ligger derfor trolig nært bunnsjiktet i Europa.

Norge har høy forekomst av kreft; 608/100 000 hvert år, og ligger på 29.-plass av 35 mulige. Dette gjelder de store kreftsykdommene, som brystkreft, prostatakreft og kolorektal kreft. Dødeligheten er også høyere enn i mange andre land og står ikke i stil til «verdens rikeste land». Noe kan være relatert til lav innsats på forebyggende medisin og et dårlig helsetjenestetilbud.

FAKTA. Å skille ut fakta, er noe annet enn å snu på fakta. Tolkningene fra Sperre Saunes endrer ikke alvoret i innholdet. Det er skrikende mangel på behandlingsplasser og svingdørsproblematikk. Når hun mener det er «institusjonelle forskjeller i organiseringen av helsetjenesten» som ligger bak ulikheter mellom land i pengebruken, slår det beina under Kunnskapssenterets konklusjon: «Med helseutgifter per innbygger godt over gjennomsnittet for alle europeiske OECD-land, er det rimelig å spørre seg om den norske helsetjenesten yter tilsvarende mer» (7).

Da må man spørre etter fakta. Det er lett å «jukse» med usikre tall og kaste blår i øynene på befolkningen, inkludert norske pasienter.

• LES INNLEGGET, MED LENKER, REFERANSER OG KOMMENTARER I DAGENS MEDISIN 19/2013 VED Å KLIKKE HER


1 kommentar:

  1. Are you a business man or woman? Do you need funds to start up your own business? Do you need loan to settle your debt or pay off your bills or start a nice business? Do you need funds to finance your project? We Offers guaranteed loan services of any amount and to any part of the world for (Individuals, Companies, Realtor and Corporate Bodies) at our superb interest rate of 3%. For application and more information send replies to the following E-mail address: standardonlineinvestment@gmail.com
    Thanks and look forward to your prompt reply.
    Regards,
    Muqse

    SvarSlett