torsdag 21. mai 2015

OSLO 6. JUNI: FRA MÅLSTYRT MISTILLIT TIL KVALITETSORIENTERT SAMARBEID OG LEDELSE

Helsepolitisk seminar:

FRA MÅLSTYRT MISTILLIT
TIL KVALITETSORIENTERT SAMARBEID OG LEDELSE

Tid: lørdag 6.juni fra kl. 11.00 til 15.00
Sted: Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (Blodbanken), Grønt auditorium.

***
Er alternativet til forretningsregnskap og forretningsideologi i helse- og omsorgssektoren å gå tilbake til tidligere tilstander som heller ikke fungerte tilfredsstillende?
Er den industrielle målstyringen av helse- og omsorgssektoren blitt så omfattende og innvevd i de politiske beslutningsprosessene at den er blitt umulig å avvikle?

På dette seminaret vil vi minne om ideen med det hele, og belyse hva politikerne kan gjøre for å legge strukturelt tilrette for en samarbeids- og ledelseskultur som samsvarer bedre med helse- og omsorgsarbeidets natur.
***
Journalist, forfatter og programleder, Lise Askvik, vil presentere initiativet til en helsepolitisk nettverkstenketank som skal være beredt når Nasjonal helseplan foreligger til høsten - og forøvrig lede seminaret.

Lege, forsker og forfatter, Eli Berg, vil vitne om den uverdige fryktkulturen i helse- og omsorgssektoren, og understreke alvoret i situasjonen.

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, og forsker ved De Facto, Roar Eilertsen, vil klarlegge hvilke strukturelle endringer som er nødvendige – og som i andre land har vist seg å være både mulig og vellykket.

Rådgiver og lærebokforfatter Bjarne Berg Wig vil snakke om overgangen fra målstyrt mistillit til kvalitetsorientert samarbeid og ledelse. Overlege og seniorforsker på pasientsikkerhet ved Ahus, Ellen Catharina Deilkås, vil vitne om hvordan denne kvalitetfilosofien inspirerer hennes arbeid.

Det blir paneldiskusjoner underveis med deltakelse fra salen.

Forfriskninger og karbohydrater.
Fri entré. 

Arr: Arbeidsgruppen for en helsepolitisk tenketank.
Lise Askvik og Johan Nygaard


Med vennlig hilsen
Silvia C. Leine/HTA


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar