mandag 18. mai 2015

PASIENTREISER: 11 TIMER I BUSS FOR SYKEHUSBESØK - FÅR IKKE DEKKET OVERNATTING
Torgeir Braathen 
- Det er urettferdig at vi som bor i Kvænangen skjæres over samme kam som de som bor 15 minutter fra sykehuset, sier Trine Kaasen til Nordlys.
Hun lider av Crohns sykdom, leddgikt, fibromyalgi og ødelagt stoffskifte. Seks til åtte ganger i året må hun til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. I perioder mer. Dette er ingen svipptur. Strekningen til og fra sykehuset er til sammen 640 kilometer. Til sammenlikning er avstanden fra Oslo til Trondheim på 540 kilometer.
- Bussen går klokka 05.40, og er tilbake her klokka 21. Selve bussinga tar om lag 11 timer. Da jeg var 20-30 år klarte jeg denne turen att og fram. Nå har jeg ikke sjanse. Jeg blir så stiv i kroppen og får så mye smerter av å sitte så lenge, forteller hun.

Fikk avslag selv med legeattest

Nylig fikk Kaasen avslag fra Pasientreiser (som styres av helseforetakene) på dekning av utgifter til overnatting etter at hun var til behandling på UNN. Dette til tross for at hun hadde attest fra lege om at hun ikke kunne ta bussen samme dag. Avslaget kan med folkelige ord summeres opp slik:
1: Hvis det går buss, får du ikke dekket overnatting.
2: Avreisetidspunkt og lengde på turen har ikke noe å si, selv om du må opp midt på natta.
3: Attest fra lege gjelder ikke hvis de medisinske grunnene for å overnatte har med behandlingen på sykehuset å gjøre.
- Den siste regelen der var ny for meg. Tidligere har jeg fått dekket overnatting når jeg har hatt legeattest. Uansett viser dette hvor vanskelig det er for folk som bor ute i distriktene. Vi blir møtt med samme politikk som de som bor midt i byen. Det tas overhodet ikke noe hensyn til geografi. Dette er ikke bare et problem for meg, det gjelder alle, sier Trine Kaasen.

Ingen grenser for reisetid

Fra Pasientreiser får Nordlys bekreftet at reglene er som skissert over. Avdelingsleder Bernt Nerberg sier det er riktig at man ikke dekker utgifter til overnatting så lenge det går buss eller finnes andre transporttilbud fram og tilbake fra sykehuset samme dag. At reisen er lang og slitsom for pasientene er ikke noe kriterium å få innvilget overnatting på.
 - Det er ikke satt noen grense for lang reisetid. Det eneste som kan gi rett til overnatting er om medisinske grunner gjør det nødvendig, sier han.

- Det er litt komplisert

Men, som saken fra Kvænangen viser, kommer det også an på hva disse medisinske grunnene kommer av. Hvis det er medisinske forhold som er knyttet til behandlingen på sykehuset, så dekkes ikke overnattingsutgifter.
- Nei, dette dekkes ikke av syketransportforskriften. Da er det den behandlende institusjon som må dekke overnattinga, hvis denne vurderes som nødvendig. Det er litt komplisert, og jeg forstår at det kan være vanskelig for folk flest å skjønne regelverket, sier han.
- Får dere mye klager fra folk?
- Det har jeg ikke tall på siden jeg er ute på reise, men det er en del som ringer oss når de får avslag ja, sier Bernt Nerberg. 
Ifølge egen statistikk mottar Pasientreiser over 6.000 telefonhenvendelser hver dag.   

• LES SAKEN I FREMOVER VED Å KLIKKE HER


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar