mandag 11. mai 2015

STORTINGET: Høringsprogram for Dokument 8:96 S (2014-2015), Forslag om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene

HER ER PROGRAMMET:


Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 19. mai 2015

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene (Dokument 8:96 S (2014-2015)).


Tirsdag 19. mai


09.00 - 09.10
AKER SYKEHUS VENNER
Maren Rismyhr, leder

09.10 - 09.20
KOMMUNENES INTERESSEFORENING FOR LOKALSYKEHUS
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, styreleder
Steinar Jacobsen, medisinskfaglig rådgiver

09.20 - 09.30
HELSETJENESTEAKSJONEN
Rune Heggedal, overlege

09.30 - 09.40
FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE
Bente Øien Hauge, koordinator
Svein Sandberg, regionskontakt

09.40 - 09.50
ORDFØRER OG RÅDSMANNKOLLEGIET PÅ NORDMØRE - ORKIDE
Ingunn Golmen, leder ORKide, ordfører i Aure
*) Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgata 18 Høringssal 2.
     Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar