fredag 15. mai 2009

Les om Revidert statsbudsjett 2009

Finansdepartementet har nå offentliggjort Revidert nasjonalbudsjett 2009.

Ved å klikke på følgende lenker vil du komme til relevante dokumenter på departementets budsjettportal:

St.meld. nr. 2 (2008-2009): Revidert nasjonalbudsjett 2009


St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009


Ot.prp. nr. 95 (2008-2009) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar