onsdag 13. mai 2009

Rjukan: Sparekrav røyner på


VARDEN – I 38 år har jeg jobbet ved Rjukan sykehus. Jeg kan knapt huske et år uten krav om innsparinger. Tillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer ved lokalsykehuset på Rjukan, Kjellfrid Neset, er sliten og frustrert. Nå frykter hun og andre tillitsvalgte at presset på de ansatte skal øke ytterligere dersom 5,45 årsverk og seks senger blir fjernet slik det er lagt opp til.

Ikke på alvor
– Prosessen går veldig fort og det er vanskelig å henge med i svingene. Det er snakk om å redusere antall senger på kirurgen fra 15 til 11 og fra 12 til 10 på medisinsk. Arbeidsgruppa lokalt har et eget forslag, men vi føler at vi ikke blir tatt på alvor, sier Neset.

De tillitsvalgte mener også at man må forsøke å kutte den store innleien både av sykepleiere og leger og isteden jobbe for å rekruttere personell i fulle stillinger.

Dobbel pris
– I dag er det for eksempel tre 15 %-stillinger på sykepleiesiden på Rjukan. Når det gjøres slik, tvinges man til å leie inn til dobbel pris. Det er også krefter i Blefjell-systemet som vil gjøre om hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger. Noe som er med å skape et dårlig arbeidsmiljø, sier Kjellfrid Neset til Varden.

Selv om flere av de tillitsvalgte kunne tenkt seg et fortsatt liv innenfor Blefjell, istedenfor oppdeling, har årene i Blefjell vært ekstra slitsomme når det gjelder innsparinger.

Går en grense
– I 2005 gikk vi ned fra 22 til 15 senger på kirurgen. Og i fjor ble jo fødestua Lykkeliten lagt ned, sier Neset.

Tillitsvalgt i Norsk Fysioterapiforbund, Tone Høgberget, poengterer at innsparingene også vil ramme mulighetene for å få inntekter.
– Dessuten går det en grense for hvor liten du kan være før fagfolk mister interessen for å jobbe her. Rjukan sykehus har alltid hatt et godt rykte både når det gjelder effektivitet og faglig god behandling, sier hun.

Møter veggen
Sykefraværet i Blefjell sykehus er over 10 prosent. De tillitsvalgte er ikke i tvil om at det er sammenheng mellom fravær og press på de ansatte.
– Det har noe med å prosessene å gjøre. Folk blir slitne og mange møter veggen, sier Kjellfrid Neset.

Leder i Interessegruppa for Rjukan sykehus, Turid Opedal, sier at det snakkes altfor lite om pasienter og pasientbehandling, kun økonomi.

• Les saka i Varden ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar