onsdag 27. mai 2009

Liv laga: Krever lovfestet rett til følgetjeneste


DETTE BREVET ER SENDT UT TIL EN REKKE POLITIKERE FOR Å PÅVIRKE OG BIDRA TIL AT GRAVIDE OG FØDENDE FÅR EN LOVFESTET RETT TIL FØLGETJENESTE TIL FØDEAVDELING DERSOM DE HAR MER EN EN TIMES REISEVEI TIL NÆRMESTE FØDEENHET.

Helse- og omsorgskomiteen har nå kommet med sin innstilling til Stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet". Det borgerlige flertallet i komiteen foreslår å lovfeste retten til følgetjeneste for fødende kvinner med mer enn en times reisevei til fødeenheten de skal føde ved.

I 25 år har følgetjeneste vært en "bør-tjeneste", anbefalt i dokument etter dokument. Likevel opplever kvinner som trenger følge til sykehuset at de må klare seg uten hjelp. Følgetjeneste må bli en "skal-tjeneste", en rettighet for fødende, mener vi i Liv laga. Ikke minst er den tryggheten som en slik tjeneste gir den enkelte fødende viktig, både i månedene før fødselen og når hun skal føde. Svært mange kvinner rundt om i Norge har lang reisevei til stedet hvor de skal føde, og mange opplever uro og engstelse som følge av å ikke ha et tilbud om følge av jordmor under reisen.

Vi mener at det er en selvfølge at en slik tjeneste nå skal bli lovfestet. Det handler om å ta fødende i distrikts-Norge på alvor!

Vi vil innstendig be dere om å bringe dette videre til deres politiske kontakter, og bidra til å påvirke slik at kvinner i Norge skal føle seg trygge når de er i føsel og skal reise til det fødestedet de sokner til. Hvis alle de borgerlige representantene på Stortinget stemmer for forslaget, og får følge av tre representanter fra de rød-grønne vil forslaget bli vedtatt.

Vi håpet at det er minst tre Senterparti-, Arbeiderparti- eller Sosialistisk venstrepartimedlemmer på tinget som er enige i at følgetjeneste er viktig nok til å lovfestes!

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere vil diskutere eller ha vårt synspunkt eller svar på.

Med vennlig hilsen

Eva Vassdal
nestleder i Liv laga
brukerorganisasjonen for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
tlf 99 04 55 04
www.liv-laga.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar