torsdag 18. juni 2009

Vestlandsrevyens reportasjer om samhandlingsreformen 15. og 16. juniMANGE NYE MINI-SJUKEHUS
Vestlandsrevyen fortalte 15. juni at det som en følge av den varslede samhandlingsreformen kan bli opprettet 10 minisykehus i Hordaland

• Klikk her for å se denne reportasjen på NRK Hordalands sider

SAMHANDLINGSREFORMEN RAMMAR LOKALSJUKEHUS
Vestlandsrevyen hadde 16. juni reportasje fra Lærdal der leder av Folkebevegelsen for lokalsykehusene Bente Øien Hauge hevdet at samhandlingsreformen vil føre til at mange lokalsykehus blir omgjort til minisykehus/helsehus og dermed mister akuttberedskap, fødetilbud og andre sykehustjenester.

• Klikk her for å se denne reportasjen på NRK Hordalands sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar