fredag 15. juli 2011

Ahus bygd uten geriatri


DAGSAVISEN Gigantsykehuset Ahus er bygd uten en avdeling innen eldremedisin. – Nærmest skandaløst, mener eldreekspert.

Storsykehusene Ahus og Haukeland, altså selve flaggskipene i Oslo og Bergen, er uten geriatrisk avdeling. 460.000 mennesker i Oslo og Akershus sokner i dag til Ahus. Ved nyttår flyttet 160.000 mennesker i Groruddalen over fra Aker til Ahus, og mange eldre pasienter mistet da tilgangen til spesialisttilbudet innen eldremedisin.

– Det er helt utrolig. Stadig flere eldre blir innlagt på sykehus, mange av disse har sammensatte sykdomsbilder som affiserer flere organsystem, mens man bygger sykehus for dem som har sykdom i ett organ. Det er liksom pasienten som skal tilpasse seg sykehuset, i stedet for sykehuset til pasienten, sier Ingvild Saltvedt.

Hun er overlege i geriatri ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved NTNU.

– Nærmest skandaløst
Saltvedt peker på at geriatri er en sykehusspesialitet med fokus på eldre pasienter med sammensatte lidelser og symptomer.

– Folk blir eldre, og mange har flere sykdommer og ulike symptomer. Dette bør også gjenspeiles i sykehusene slik at man bygger ut geriatriske sengeposter og ikke forutsetter at pasientene enten har sykdom i hjertet, lunge eller tarm, når man vet at stadig flere har sammensatt sykdom, sier Saltvedt.

I doktorgraden sin sammenlignet hun pasienter som ble behandlet på geriatrisk avdeling med dem som ble behandlet på indremedisinsk avdeling. Studien viste at geriatrisk behandling halverte dødeligheten.

– Det er nærmest skandaløst at man bygger et sykehus med slik kolossal prestisje uten geriatri, mener overlege Torgeir Bruun Wyller på Ullevål sykehus sin geriatriske avdeling.

– Lite velkomne
Han tror det har med holdninger i sykehusene å gjøre.

– Ahus har i mange år hatt et miljø som er skeptisk til geriatri og mener det er unødvendig. Ahus har lyst ut en stilling i geriatri og skylder på at ingen søker. Men sykehuset må ville det. Man kan ikke ha én doktor som skal jobbe i et miljø hvor han er lite velkommen. Ullevål har masse søkere, for her er det et etablert fagmiljø, sier Wyller.

Konstituert direktør for medisinsk divisjon på Ahus Ivar Thor Jonsson er slett ikke enig i at Ahus har vært motvillig.

– Da Ahus ble bygd, hadde vi ikke en eneste geriater, så da ble det ikke noen avdeling. Vi har planlagt etablering av en slik avdeling ganske lenge, men det har vært en utfordring å få tak i personell, sier han.

Starter opp nå
Jonsson er glad for å meddele at den første geriatriprofessoren og fire sykepleiere kom på plass nå i juli.

– Men jeg tror mange har samme utfordring som oss. Markedet er ikke så stort. Det er også vanskelig å starte en ny avdeling, for leger ønsker å jobbe i et fagmiljø. Men når vi nå endelig har fått den første på plass, håper jeg det blir lettere å få flere, sier Jonsson.

– Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere geriatere?
– Geriatri har vært en nedprioritert spesialitet. Det har ikke veldig høy status, så det har nok vært krevende å rekruttere til selve faget. Jeg håper at ved å satse på geriatriforskning, øker vi også statusen, sier Jonsson.

Han forteller at da pasientene og stillingene på Aker ble flyttet til Ahus, ønsket ingen av geriaterne på Aker å følge med på lasset. Saltvedt, som underviser på medisinstudiet i Trondheim, har en helt annen erfaring.

– Hos oss har vi stor søknad til utdanningsstillinger i geriatri, men det er få overlegestillinger og vi har ikke jobber å tilby dem etterpå. Det er få geriatere i Norge, og mange er godt voksne. Det er ikke tvil om at det er behov for langt flere, og interessen er der, sier Saltvedt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar