tirsdag 12. juli 2011

Narvik: Endret tilbud for risikogravide


PÅ HELSE NORDS NETTSIDER BLE DENNE INFORMASJONEN LAGT UT:

Helsetilsynspålegg:
UNN HF endrer tilbudet for risikogravide i Narvik
Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide
Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide.

- Vi må organisere fødselsomsorgen slik at den er forsvarlig i henhold til de krav tilsynsmyndighetene stiller. I påvente av å få rekruttert flere fødselsleger til UNN Narvik vil Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innskjerpe utvelgelsen av risikogravide ytterligere og kanalisere disse til UNNs øvrige fødeenheter, sier viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Marit Lind.

- I sommer vil disse kvinnene ivaretas i UNN Tromsø. Fra høsten 2011 i UNN Tromsø og UNN Harstad, sier Lind.

Det er allerede foretatt en utvelgelse av gravide kvinner med risiko for komplikasjoner som skal ivaretas ved kvinneklinikk. Disse kvinnene skal fortsatt, i tråd med retningslinjene i den nasjonale veilederen, sendes til kvinneklinikken i Tromsø for å føde.

- UNN har i flere år jobbet med å rekruttere fødselsleger til UNN Narvik. Vi har likevel ikke klart å få tak i antallet fødselsleger som er i henhold til den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen. Samtidig er det gjennomført en rekke tiltak for å redusere risikoen som ligger i å ha få fødselsleger tilgjengelig i Narvik, sier Marit Lind.

Friske gravide kvinner med normale svangerskap vil få opprettholdt sitt fødetilbud i UNN Narvik som i dag.

Kontaktpersoner:
Viseadministrerende direktør i UNN, Marit Lind, tlf. 776 26 071/mobil 416 10569
Informasjonsvakt i UNN, tlf. 482 26 000

• Les saken på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar