onsdag 20. juli 2011

Nye meninger: Aker må reddes


LESERINNLEGG AV BJØRNAR MOXNES, I DAGSAVISEN OG DAGSAVISENS DEBATTFORUM "NYE MENINGER" 20. JULI 2011

Det blir stadig tydeligere hvor vanvittig det er å legge ned Aker sykehus. Nå må Oslos politikere stå sammen med befolkningen mot regjeringen og helsebyråkratene som ødelegger sykehustilbudet vårt.Det føles ikke alltid like godt å få rett. Sånn har jeg det med Aker sykehus og sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Vi som fra starten av gikk mot nedleggelsen av Aker, har fått rett i alt vi advarte mot. Den pågående sammenslåingen av Oslo-sykehusene har ført til kaos, uforutsigbarhet og uforsvarlig drift. Ingenting går etter planen, og problemene tårner seg opp. Likevel har helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, forsøkt å overgå hverandre i forsikringer om at sammenslåingen ikke vil gå ut over pasientene. Helt fra høsten 2009, da planene om Aker-nedleggelsen kom på bordet, har vi hørt følgende mantra: «Dette skal ikke gå ut over pasientene.» I dag må en være både blind og døv for ikke å få med seg at pasientene allerede har blitt skadelidende.

7. juli fikk vi Elisabeth Kristiansens hjerteskjærende historie om hennes mor som lå i tre kvarter med blodpropp i lungene før hun fikk hjelp på Lovisenberg Diakonale Sykehus. 45 lange minutter gikk før det kom noen, etter at den 65 år gamle damen dro i snora for å tilkalle hjelp. 8. juli redegjorde tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) grundig for hvordan sammenslåingsprosessen og kuttene i Oslo-sykehusene allerede rammer de svakeste, nemlig psykisk syke barn og unge. På barneavdelingen forventes en halvering i antall ansatte og behandlingsplasser. Det sier seg selv at dette vil ramme barna. Men statssekretær Tord Dale (Ap) i Helsedepartementet malte videre på den samme kverna: «Vi har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst om at endringer ikke skal gå ut over tilbudet til pasientene.» Ap stoler blindt på helsebyråkratene. De tror ikke på det som fagfolkene og de tillitsvalgte på sykehusene sier.

6. juli ble det kjent at bygningsmassen i deler av Oslo universitetssykehus er så dårlig at Arbeidstilsynet må gripe inn. Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Bengt Eriksson kunne fortelle NRK at de har «avdekket stort omfang av muggsopp, alvorlig vedlikeholdsmangel og farlig oppbevaring av kreftfremkallende kjemikalier». I tillegg påpekte inspektøren at det er sprekker i vinduer og mangelfull ventilasjon i store deler av bygningsmassen. «Det er totalt uforsvarlige arbeidsforhold i store deler av Oslo universitetssykehus», uttalte inspektøren. Likevel legger ledelsen i Helse Sør-Øst all sin prestisje i å tvinge akuttmottaket på Aker over til falleferdige og uforsvarlige lokaler på Ullevål.

Fram til nå har trafikken gått motsatt vei. Ullevål har sendt pasienter til Aker. På Aker er det nemlig splitter nye operasjonssaler, mens det på Ullevål er så slitt at Arbeidstilsynet regner det som uforsvarlig. På Aker står det også en flunkende ny infeksjonsavdeling. Den ble åpnet i juli 2010, og kostet i alt 145 millioner. Norges mest moderne isolat var i bruk i under ett år. Her var det meningen at pasienter med multiresistente bakterier skulle være. Dette skulle være Oslos beste, kanskje landets beste, infeksjonspost. Nå brukes avdelingen som lager.

Til tross for OUS er under et voldsomt press for å spare penger, har administrerende direktør Bente Mikkelsen løsningen klar. I forkant av styremøtet i Helse Sør-Øst 7. juli annonserte hun gledesstrålende at Oslo universitetssykehus vil få 300–400 millioner til et nytt akuttbygg på Ullevål. Betegnende nok nevnes ikke Aker sykehus med et ord i pressemeldingen. Kort tid etter ble det dokumentert at pengene Mikkelsen sier OUS «vil få», i virkeligheten skal lånes. En kan jo gjette hvem som må ta regningen når rentene skal betales.

Som om ikke det var nok, uttaler nå ansatte ved Ullevål sykehus at 400 millioner ikke vil være i nærheten av nok for å løse plassproblemene hvis Aker akuttmottak stenges. Det trengs så mye som 1,5 milliarder, slik at man kan bygge et nytt akuttbygg i tillegg til flere sengeplasser på Ullevål. Bare på den måten vil de kunne ta hånd om de nye Aker-pasientene. Alternativet? Å opprettholde Aker som lokalsykehus med et allerede velfungerende akuttmottak.

Fredag 15. juli fikk vi vite at Ahus er bygd uten geriatri. «Det er helt utrolig. Stadig flere eldre blir innlagt på sykehus, mange av disse har sammensatte sykdomsbilder som affiserer flere organsystem, mens man bygger sykehus for dem som har sykdom i ett organ,» som en lege uttalte til Dagsavisen. Aker er spesialisert på geriatri. Geriatriavdelingen der er fortsatt i sving, om enn kraftig redusert. Alternativet? Oppbemanne geriatrien på Aker øyeblikkelig, før det går ut over liv og helse for eldre i Oslo.

Til tross for sterke protester fra både ansatte, pasienter og Oslo-befolkningen for øvrig er regjeringen og ledelsen i Helse Sør-Øst fast bestemt: Sammenslåingen skal tvinges gjennom og Aker sykehus skal legges ned for enhver pris. Det har gått prestisje i et prosjekt som aldri var liv laga. Alle andre ser at sammenslåingen av Oslo-sykehusene er et mislykket eksperiment som må stanses før konsekvensene blir uoverskuelig store.

Etter forslag fra Rødt vedtok et enstemmig Oslo bystyre høsten 2009 at Aker sykehus må bevares. Likevel fortsetter nedleggelsen. SVs ordførerkandidat Marianne Borgen har som styremedlem i OUS stemt for et kutt på 500 millioner. Samtlige ansatterepresentanter stemte mot kuttet. Siri Hatlen mente en slik innsparing ville gå ut over pasientsikkerheten, og fratrådte direktørstillingen sin. Fra Carl I. Hagen har kritikken mot nedleggelsen av Aker stilnet. Aps Liebe Rieber-Mohn sier ingenting om sykehussituasjonen i Oslo.

Jeg vil oppfordre samtlige partier til aktivt å følge opp bystyrets vedtak og oslobefolkningens ønsker. Kampen om framtidas sykehustilbud står nå. Helsebyråkratene vil rasere tilbudet, med helseminister Strøm-Erichsens velsignelse. Som Oslo-politikere må vi nå hindre Helse Sør-Øst i å tvinge gjennom den uforsvarlige nedleggelsen av Aker sykehus før valget. Vi må kreve at helseministeren stanser sammenslåingen på ubestemt tid. Noe annet vil nemlig gå ut over pasientene.

• Les saken i Dagsavisens Nye meninger ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar