onsdag 22. august 2012

Lofoten-konferansen starter …

Salen fylles opp

Statssekretær Robin Martin Kåss og Helse Nord-direktør Lars Vorland

Møteleder Mads Gilbert justerer prosjektoren

Forbundsleder Elisabeth Rustad fra Norsk kvinne- og familieforbund

Fagfolk er hentet inn fra sentralt hold; i rutete skjorte Lars Thomas Johansen fra Helsetilsynet


Konferansesekretariatet. Nummer to fra høyre er primus motor både for aksjonsgruppen for fødeavdeling og for den store konferansen, Desirée Høgmo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar