tirsdag 21. august 2012

OSLO: Knallhard kritikk mot sykehusreform


VÅRT LAND 20. AUGUST 2012  – Sykehusene skulle aldri ha vært slått sammen, og bør snarest mulig tilbake til normal drift, sier medisinprofessor.

I 2009 startet prosessen med å slå sammen Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus til Oslo Universitetssykehus. Sammenslåingen skulle gi bedre behandling, styrke forskningen ved sykehusene og gjøre det lettere å rekruttere helsepersonell til andre deler av landet.Sammenslåingen av Oslosykehusene virker mot sin hensikt, mener professor Bjørg Marit Andersen.
– Sykehusene skulle aldri ha vært slått sammen, og bør snarest mulig tilbake til normal drift, sier hun.
Færre senger. Andersen er tidligere smittevernoverlege ved Oslo Universitetssykehus. Hun har gjort en analyse av SSBs tall fra 2010, gjengitt i magasinet Sykepleien, som viser at:
* antall somatiske senger er i rask nedgang, og er hittil redusert med en tredel.
* liggetiden er i snitt redusert fra seks til fire døgn.
* kostnadene ved sykehuset øker jevnt.
– Økonomien er blitt dårligere etter sammenslåingen i 2009. Underskuddet er mye større til tross for at sykehuset har 160.000 færre innbyggere å ta vare på, sier Andersen.
– Før sammenslåingen var det flere sengeplasser og flere til å ta seg av pasientene, fortsetter hun.
I år trådte Samhandlingsreformen i kraft. Den går blant annet ut på at kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Dette har imidlertid ikke innvirkning på reduksjonen i antall senger og liggetid, mener Andersen.
– Samhandlingsreformen har ikke kommet langt i Oslo, som fortsatt strever med sykehjemsplasser for sin eldre, trengende befolkning, sier hun.

Risiko. Antallet senger ved Oslo Universitetssykehus var redusert med nesten en tredjedel i 2010 sammenliknet med 2007. Samtidig vokser befolkningen i Osloregionen raskt, med en økende andel eldre, påpeker Andersen. Hun mener at dette ikke er tatt med i vurderingen av fordelene ved sammenslåingen av sykehusene.
– Redusert liggetid er et resultat av en kraftig reduksjon av antall sengeplasser i Oslo siden før sammenslåingen av Oslosykehusene. Hensikten med fusjonen var å spare penger og gi pasienter et bedre tilbud. Det har man forsøkt å gjøre ved å redusere sengetallet ved sykehuset og å si opp personell. Resultatet ble en kronisk økonomisk katastrofe og et kaotisk usikkert pasienttilbud, sier Andersen.
Det er en nedre grense for nødvendig antall liggedøgn for pasienter som skal undersøkes, diagnostiseres og behandles ved sykehuset.
– Reduksjon til gjennomsnittlig fire liggedøgn per pasient ved OUS borger ikke for god kvalitet. Det indikerer snarere en risiko for at et økende antall pasienter i Oslo ikke får et godt nok sykehustilbud, sier Andersen.
Sykehusene har fortsatt ulike datasystemer, slik at pasientjournalene ikke kan overføres elektronisk mellom sykehusene.
Mindre og bedre. Fire mindre, selvstendige sykehus er trolig mer effektive enn ett stort fordelt mellom flere sykehusbygg slik det er i dag, mener Andersen.
– Avdelingslederne bruker masse tid på å dra mellom avdelingene, og det er lønna som fører til størst økning i utgifter, påpeker hun.
Sammenslåingen fører også til at fagmiljøer går i oppløsning, mener Andersen.
– Radiumhospitalet hadde for eksempel kreft som ekspertområde, men drukner nå i alt mulig annet.
• Les saken på Vårt Lands nettsider ved å klikke HER

2 kommentarer:

 1. Hei og stå på!

  I dag kommer det en rapport som viser at... kremt

  Sykehusene er blitt mer effektive
  Sykehusene behandler flere enn før og ventetiden går ned, samtidig som kostnadsnivået holdes i sjakk.

  Det går fram av rapporten Samdata spesialisthelsetjenesten 2011, som legges fram tirsdag. 4 september 2012
  http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article704028.ece

  Som bestillt?

  Hvert år dør 4500 nordmenn etter å ha blitt skadet på norske sykehus. Bare ti prosent av sakene blir meldt til helsetilsynet. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/sykehus-glemte-aa-melde-fra-om-det-unaturlige-doedsfallet-3741235.html

  Helseministeren mente at vi burde kunne klare å halvere det tallet, men er over 2000 dødsfall i et lite land som Norge, et akseptabelt offer for innsparinger, nedbemanninger og tidspress? Groteskt spør du meg... og som om ikke det var nok

  NYE JAGERFLY VIL GÅ UT OVER ELDRE, SKOLE OG SAMFERDSEL - 14.04.2012
  Regjeringen innrømmer nå at kampflykjøpet vil ramme andre områder hardt, blant annet skole, helse og samferdsel. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nye-jagerfly-vil-ga-ut-over-eldre-og-samferdsel-6804854.html

  - Sykehus-sammenslåinger mislykkes
  P4 Innenriks 21. August 2012 06:13
  P4 (Lillehammer): Tre av fire sykehus-sammenslåinger mislykkes. Det viser en studie av fusjoner i Sverige. Undersøkelsen har fått pris for Høykvalitetsforskning, skriver Vårt Land

  Brøt arbeidsmiljøloven over 30.000 ganger
  På åtte måneder har storsykehuset Ahus i Lørenskog brutt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser over 30.000 ganger. I fjor ble sykehuset politianmeldt for en tredel så mange saker. http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article657750.ece

  Ikke så rart at politiet sliter. trondheim kommu

  Legene har ikke tid til mat, drikke eller toalettbesøk – Jeg bruker kanskje et og et halvt døgn på å hente meg inn igjen etter en vakt, sier lege Ruth Foseide Flenning ved Oslo universitetssykehus.

  Slik ser det ut på Oslo universitetssykehus − Det er en meget alvorlig situasjon.
  En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser elendig vedlikehold ved deler av Oslo universitetssykehus, og tilsynet har truet med å stenge deler av sykehuset etter rapporten. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7703518

  Sykehusansatte må lete etter reservedeler på Ebay – Medisinsk-teknisk utstyr ved Oslo universitetssykehus er nesten modent for museum. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/sykehusansatte-maa-lete-etter-reservedeler-paa-ebay-3706178.html

  Sjokkrapport om falleferdige Oslo-sykehus – 03.11.2011 – Vil koste nesten 9 milliarder kroner å utbedre OUS. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/sjokkrapport-om-falleferdige-oslosykehus-3628042.html

  Halvparten av sykehusutstyret utrangert. VG 06.02.12 - Halvparten av utstyret ved sykehusene i helseregionen Helse Sør-Øst er utrangert. Prisen for å erstatte utstyret er 3,2 milliarder kroner og øker år for år. – Gammelt utstyr skaper plunder og heft. Bare for Oslo universitetssykehus alene er gjenanskaffelseskostnaden for utrangert utstyr beregnet til 1,8 milliarder kroner.

  I helseforetaket Vestre Viken var sammenbrudd i eksisterende utstyr årsaken til 88 prosent av investeringene i fjor. I år er det ikke satt av nok penger til å erstatte utstyr som bryter sammen. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10077829

  Hele journalsystemet til fire sykehus brøt sammen – Mistet all informasjon om pasientene – Måtte stoppe alle operasjoner SAMME SYSTEM: Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus ble slått sammen til Vestre Viken i 2009 og benytter samme pasientjournal-system. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10057621

  Kit

  SvarSlett
 2. Oversikt og ressurser, ny ledelse/struktur. Akkurat som politiet trenger helsenorge et hode med fullstendig oversikt over alle lemmene

  De minste sykehusene er de beste
  Det mener pasientene som er spurt i en landsomfattende undersøkelse.
  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/de-minste-sykehusene-er-de-beste-3773331.html

  Så skjer det uungåelige, krav om privatisering ... og

  330 000 nordmenn har forsikring mot helsekø. Det er en økning på 22 prosent siden i fjor, skriver VG. Økningen vekker bekymring i mange miljøer.

  På sykehjemmene og i eldreomsorgen er det tragisk, og alt dette har jo preget nyhetsbildet i 10-15 år?

  Over 30.000 eldre på sykehjem risikerer feilmedisinering på grunn av dårlig journalføring og slappe rutiner. http://www.abcnyheter.no/nyheter/091213/3-av-4-sykehjemsboere-risikerer-feilmedisinering

  Trondheim kommune anmeldt for 26.100 lovbrudd i eldreomsorgen i 2010. Hvordan sykehus problematikken er sies det ikke noe om. http://www.abcnyheter.no/nyheter/110908/trondheim-kommune-anmeldt-26100-lovbrudd

  Nesten 60 000 lovbrudd fra to av landets kommuner i 2010, og vi snakker om så allvorlige at det politianmeldes, og politiet hudflettes fordi dem ikke har ressurser. Når skal vi få inn folk med helhetlig syn og tanke?

  For vi snakker om enorme mørketall på alle områder

  Helsepersonel vågar ikkje innrømme feil
  Sakene det handlar om er rot i journalar, feilmedisinering, pasientar som blir forveksla eller får operert i feil organ, sjølvmord og pasientar som rømmer frå psykiatriske avdelingar. http://www.abcnyheter.no/nyheter/060508/helsepersonel-vagar-ikkje-innromme-feil

  Det finnes lassevis, avisene er fulle av skandaler, og om det er blått eller rødt styre spiller liten rolle. Slik har det vært i alle år. Skole, helse, politi og infrastruktur.. en skam for en nasjon med så mye ressurser og så mange muligheter. Flere regjeringer har fått prøvd seg. Og alle har tillit til alle av topper hører vi over hele linja...

  I fjor døde i snitt 13 personer hver dag på norske sykehus som følge av pasientskader. - (TV 2 Nyhetene 13. des 2011)
  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/4700-doede-av-pasientskader-3659406.html

  Det er mye lidelse i denne statistikken
  4700 nordmenn døde av pasientskade i fjor. - Halvparten av dødsfallene kunne vært unngått, mener helseministeren.
  http://www.dagbladet.no/2011/12/13/nyheter/politikk/pasientskader/statistikk/innenriks/19397868/

  Og medisinen.. Helseministeren truer Ahus med dagbøter – Vil stoppe opphopingen av korridorpasienter. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/helseministeren-truer-ahus-med-dagboeter-3385699.html

  SvarSlett