søndag 28. oktober 2012

Oslo: 10 dødsfall på grunn av omorganisering


NTB/AFTENPOSTEN 26.10.2012

Sykehusansatte: Ti dødsfall på grunn av omorganisering


Ansatte ved Oslo universitetssykehus har innrapportert ti dødsfall som de mener skyldes problemer med organisering og kapasitet etter sammenslåingen.

Alt helsepersonell har plikt til å melde fra om plutselige, uventede og alvorlige hendelser. I løpet av hele 2011 og første halvdel av 2012 kom det inn 298 avviksmeldinger, der 52 hendelser var direkte knyttet til organisering og kapasitet, og ti av disse dreide seg om dødsfall, skriver VG.
Alle avviksmeldinger om dødsfall på grunn av dårlig organisering stammer fra etter høsten 2010, etter at flytteprosessen med pasienter og funksjoner mellom de forskjellige sykehusene i Oslo var kommet i gang.
- Organisering og kapasitet var tidligere ikke en problemstilling i avviksmeldingene fra de ansatte, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, som beskriver omorganiseringen som «en risikosport».
- Å gjennomføre norgeshistoriens største omorganisering i helsesektoren med en beskjeden økonomisk buffer, manglende infrastruktur og et oppsplittet IKT-system, samtidig som man skal holde budsjettene og produksjonen oppe, er en nesten umulig oppgave, mener han.
Styreleder i Oslo universitetssykehus, Stener Kvinnsland, mener avviksmeldingene ikke er alarmerende.
- Vi setter ikke i gang omorganiseringer som øker sjansen for å dø på sykehus. Vi gjør alt for at det ikke skal være tilfelle, sier Kvinnsland.
Statens helsetilsyn gransker i tillegg ett dødsfall for å avdekke om det skyldes omorganiseringen. Dette kommer i tillegg til de ti som ansatte har rapportert.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar