fredag 2. november 2012

Molde - Kristiansund: Midt-imellom 3 milliarder dyrere

ROMSDALS BUDSTIKKE/RBNETT 1.11.2012 

Midt-imellom 3 milliarder dyrere

Samfunnsregnskapet taler mot fellessjukehus mellom byene, mener professor Arild Hervik.

Et fellessjukehus plassert midt mellom Molde og Kristiansund vil bli tre milliarder kroner dyrere for samfunnet enn å ha sjukehus i de to byene, påpeker professor Arild Hervik.
Det er ikke ett fett for samfunnsøkonomien hva slags sjukehusløsning som velges. Økonomiprofessor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde mener et fellessjukehus plassert midt mellom Kristiansund og Molde vil koste samfunnet rundt tre milliarder kroner mer enn om det investeres i sjukehusløsninger nær begge byene.
En milliard dyrere å bygge
– Investeringskostnadene for et fellessjukehus lagt mellom byene er av helseforetaket anslått å være cirka 1 milliard kroner dyrere enn om man velger sjukehusløsninger bynært Molde og bynært Kristiansund.
– I tillegg vil pasienter, pårørende og ansatte få betydelige transportkostnader. En foreløpig beregning anslår at transportkostnadene vil bli cirka to milliarder kroner høgere om sjukehuset plasseres midt mellom byene enn om det velges å bygge videre på dagens to sjukehus, sier professor Hervik til Romsdals Budstikke. De to milliarder kronene som kommer i økte transportkostnader og tidsbruk, strekker seg over en periode på 30 år.

180.000 kroner døgnet

Forenklet sagt: Transportkostnadene for samfunnet beløper seg til drøyt 180.000 kroner mer hver eneste dag i 30 år framover, dersom fellessjukehuset plasseres midt mellom byene enn om man velger å bygge på dagens sjukehus (som omtales som 0-alternativet).

Fem faktorer veier tungt

Professor Hervik viser til at i en samfunnsanalyse er det fem faktorer som må sees på når sjukehusalternativene skal belyses:
1. Hvilken løsning er billigst i forhold til at helseforetaket har knapphet på penger å investere for?
– Midt mellom-byene-alternativet er cirka en milliard kroner dyrere enn å bygge på dagens sjukehus i Kristiansund og Molde, sier Hervik.
2. Transportkostnadene 
Disse er av Hervik anslått til to milliarder kroner dyrere ved å velge fellessjukehus midt mellom byene enn nullalternativet.
3. Rekruttering
– Et sjukehus plassert midt mellom byene vil rekruttere dårligere enn bynært sjukehus, sier Hervik.
4. Kompetansemiljø
– Utviklingen av sterke kompetansemiljøer blir bare viktigere og viktigere. I dette perspektivet vil en midt imellom-løsning være den dårligste av alle de sju alternativene helseforetaket har lansert, sier Hervik.
5. Store fagmiljø
– Når alt samles ett sted, vil det for noen fag bety større fagmiljø. Da må dette punktet, nummer fem, veie så tungt at det oppveier alle de øvrige fire faktorene, påpeker Arild Hervik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar