torsdag 29. november 2012

HELSE SØR-ØST: Ahus legger ned Stensby sykehus


NRK ØSTLANDSSENDINGEN 28.12.2012   Onsdag ettermiddag bestemte styret på Ahus at Stensby sykehus skal legges ned. Men når det skal skje er fremdeles uklart.


Ledelsen ved Ahus hadde innstilt på nedleggelse av lokalsykehuset på Eidsvoll foran dagens styremøte. De har tidligere sagt at driften trolig vil bli avsluttet innen utgangen av året.
Onsdag bestemte styret på Ahus at Stensby sykehus skal legges ned, men når det skal skje er fremdeles uklart.

Må ha en plan

Det ble avgjort at sykehusledelsen må komme med en plan som viser at de kan behandle alle pasientene i området godt nok før det legges ned, og at det ikke blir flere korridorpasienter ved hovedavdelingen på Nordbyhagen.
Planen må også vise at sykehuset har tilstrekkelig antall ansatte.
Ifølge styreleder Göran Stjernstedt kan det hende at Stensby sykehus står på dagsorden når styret samles om tre uker, men han kan ikke si noe om når nedleggelsen skal skje.
– Vi kan ikke si når dette vil skje, men Stensby sykehus legges ned. Men jeg må presisere at det er en overføring av virksomheten til Nordbyhagen og Ski, sier Stjernstedt.
Ledelsen mener de vil spare penger på å legge ned Stensby, samtidig som de kan tilby bedre medisinsk hjelp ved Ahus på Nordbyhagen.

Vil bevare lokalsykehuset

De ansatte har fire representanter i styret og tre av dem stemte onsdag imot forslaget om å legge ned sykehuset. Årsaken er at de ikke har tro på at det er god nok kapasitet i hele avdelingen hvis de legger ned det sykehuset.
– Det er klart dette er vanskelig. Det er 100 ansatte som er dyktige og gjør en kjempeinnsats, sier en av de ansattes representanter i styret, Finn W. Halvorsen.
Han legger til at de ansatte får sikkerhet i forhold til arbeidsplassene sine, men at de for eksempel vil få en belastning i forhold til reisevei.

Protester

Protestene har også vært store fra lokalmiljøet.
Lokalpolitikere har samlet inn rundt 10 000 underskrifter for å bevare Stensby. I forrige uke var de på Stortinget for å overlevere underskiftene og et protestbrev til statssekretær i Helsedepartementet Robin Kåss.
Mandag protesterte 200 personer mot nedleggelse av Stensby sykehus i Eidsvoll.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar