torsdag 29. november 2012

Bent Høie (H): For mange høvdinger


BENT HØIE (H) I AFTENPOSTENS "MENINGER", 29. NOVEMBER 2012
Høyre er imot de regionale helseforetakene. Et nivå med mange høvdinger og ingen indianere.


Jon Morten Melhus og Morten Eriksen-Deinfoff hevder i Aftenposten 19. november at Helseforetak gir bedre helse og advarer mot Høyres alternativ.
Høyre har ikke foreslått å fjerne helseforetakene, slik det hevdes i kronikken. Høyre vil tvert imot at helseforetakene (sykehusene) skal bli mer selvstendige og får rendyrkede profesjonelle styrer.

Detaljstyrer

Høyre er imot mellomnivået, de regionale helseforetakene. De har vokst ved å detaljstyre sykehusene, og driver fire ulike helsepolitikker. De ansatte opplever mer byråkrati og pasientene får ulike helsetilbud avhengig av hvilken region de bor i.
Sykehusledelsen får ikke jobbe i fred. Den styrer store virksomheter, men har begrensede ledelsesressurser. De regionale foretakene fjernstyrer sykehusene ved stadig å kreve rapportering, dokumentasjon og overprøver den lokale ledelsen.
Når kronikkforfatterne skal forsvare de regionale helseforetakene mot politikerstyring, så trekker de frem fødselsomsorgen. Men det var Stortinget, basert på faglige anbefalinger, som trakk opp retningslinjer for kvaliteten som dermed skulle styre strukturen i en egen stortingsmelding. Den politiske forankringen gjorde endringene mulig.
Helsepolitikk kjennetegnes nettopp av en avveining mellom ulike faglige anbefalinger. Konklusjonene har ofte videre konsekvenser. Dette er beslutninger som bør fattes av folkevalgte, ikke ansiktsløse byråkrater.
Kronikkforfatterne mener at helseministeren og departementet har vært for tett på ballen i forbindelse med Oslo universitetssykehus. Her bommes det på historieskrivingen. De er riktig at tidligere leder ved OUS, Siri Hatlem, advarte mot at tempoet var for høyt og ressursene for små. De resulterte i at det regionale helseforetaket (Helse Sør-Øst) fikk fjernet henne som leder. Helseministeren har ikke gjort noe annet enn å forsikre Stortinget om at hun hadde tillit til at Helse Sør-Øst hadde full kontroll. I ettertid har ledelsen i Helse Sør-Øst innrømmet at fusjonen var for dårlig planlagt.
Helseministeren burde ha vært mer på ballen i denne saken og gjort seg opp en selvstendig vurdering om den omstillingen var godt nok kvalitetssikret og hadde de nødvendige rammene for å lykkes.

Større frihet

Høyres løsning er å forankre helsepolitikken i en nasjonal helse- og sykehusplan som behandles av Stortinget. Helseforetakene skal få større frihet til å lede og utvikle virksomheten innenfor disse rammene. Da blir det regionale nivået overflødig.
Det er vanskelig å lage systemer som er så dårlige at ikke flinke ledere klarer å kompensere for systemsvakheter, men ingen systemer er så gode at det oppveier ulempen med dårlige ledere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar