tirsdag 13. november 2012

Samling for lokalsykehusaksjonene 8. og 9. desember


Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil samles på Perminalen hotell i Oslo lørdag 8. og søndag 9. desember 2012.Programmet er ikke endelig fastsatt, men blant temaene vi arbeider med å forberede er 

• Hva vil de politiske partiene love om lokalsykehus før Stortingsvalget neste år?
• Erfaringene med Samhandlingsreformen
• Hva er situasjonen for lokalsykehusene rundt om i landet?
• Lokale fødetilbud, etter regjeringens nedleggingsvedtak 1. april i fjor
• Pilotprosjektet "Fremtidens lokalsykehus" på Nordfjordeid, en dårlig kamuflert nedbygging
• Situasjonen for sykehusene i Oslo-området (Aker, AHUS)

Invitasjon til samlingen blir sendt ut til alle som står på vår kontaktliste.

Spørsmål og påmelding til koordinator Bente Øien Hauge
Epost lokalsykehus@hotmail.com
Mobil 90759624

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar