fredag 30. november 2012

NB! AVLYST - AVLYST - AVLYST Folkebevegelsens landssamling 8. og 9. november - påmelding innen mandag 3.11.


DENNE SAMLINGEN ER AVLYST 


Siste frist for påmelding nå i helgen.
Samlingen foregår på Perminalen hotell, Øvre Slotts gt. 2, Oslo.
 NB! Forbehold om endringer i programmet


LØRDAG 8. DESEMBER 12–18
12–12.30 LUNSJ

12.30–12.45 INNLEDNING 
Informasjon fra koordinator Bente Øien Hauge

12.45–13.45 OPPDATERING FRA DE LOKALE AKSJONENE 
Korte forberedte innlegg fra hver aksjon om situasjonen lokalt

14–15.45 VI UTFORDRER DE POLITISKE PARTIENE
• Helseforetakssystemet/ Organisering av sykehusene
• Lokalsykehus
• Samhandlingsreformen
Panel med representanter fra alle partiene. Innledninger og diskusjon. 
Kaffe, te og frukt underveis.

16.00–18 UTTALELSER 
Gunnvald Lindset gjennomgår og vi diskuterer forslag til uttalelser fra samlingen


SØNDAG 9. DESEMBER 10–13.30
10–12 UTTALELSER FRA LANDSSAMLINGEN 
Diskusjon, bearbeiding og ferdigstilling

12.00–12.30 LUNSJ

12.30–13.30 NASJONAL SYKEHUSKAMP OG POLITIKK
Hva bestemmer endringer av sykehusstrukturen i Norge, og hvem er premissleverandører? ved Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet/masterstudent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar