Det er Norsk forening for kvalitet og risikostyring (NFKR) som deler ut kvalitetsprisen, og det er første gang de deler ut en slik pris.

- Hyggelig
Direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen får prisen blant annet for «utvikling av mennesker og virksomhetstransfomasjon».

Ingebrigtsen har den siste tiden fått mye kritikk fra ansatte ved UNN, som hevder de blir straffet dersom de sier fra om kritikkverdige forhold.  Han har gått langt i å innrømme at det er en slik kultur ved sykehuset, og sagt at ledelsen ved sykehuset ikke har lyktes med å involvere ansatte nok i virksomheten.

 Han sier det er hyggelig å få prisen.
–  Å få en slik pris er hyggelig for den jobben jeg og alle våre ansatte har gjort de siste årene, sier Tor Ingebrigtsen til Dagens Medisin.

–  Du får prisen for gode lederegenskaper, samtidig får du kritikk for dine lederegenskaper fra ansatte?

–  Hvis vi skal løse fremtidens helseutfordringer og fortsatt gi et likeverdig tilbud til befolkningen, så må vi klare å skape enda mer resultater og kvalitet -  med relativt sett lavere bemanningsinnsats enn i dag. Det blir flere pasienter og færre ungdommer, og tilgjengelig bemanning per pasient går ned. Systematisk kvalitetsarbeid er helt nødvendig for å møte utfordringen, sier han.

–  Dette er krevende for alle ansatte, og krever en kombinasjon der man jobber med å forbedre kvalitet og samtidig drar ned ressursbruken. Det er helt nødvendig. Det er derfor ikke overraskende at det er diskusjon og noen kontroversielle ting rundt dette, sier Ingebrigtsen.

OM prisen skriver NFKR:  

–  Dette hederstegnet anerkjenner personer som gjennom sine oppgaver og adferd har anvendt prinsipper for kvalitet- og risikostyring i offentlig virksomheter og på myndighetsnivå på en suksessfull måte, og dermed har synliggjort betydningen av kvalitet i myndighetsarbeid.

Her er juryens begrunnelse: 

"Tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon. Ingebrigtsen skårer høyt på alle tre hovedkategorier, og imponerer NFKR i sin brede og grundige lederinnsats for kvalitetsarbeidet som startet i 2007.

Ingebrigtsen ser et stort kvalitets- og forbedringsfokus i alt han gjør. Han er svært opptatt av de endelige resultatene for pasientene på UNN. Han har i tillegg sterkt fokus på dokumentasjon av kvalitet i form av kvalitetsregistre, evalueringer osv.

Han bidrar med kvalitetsforbedring i ledelse nasjonalt som medlem i styringsgruppen for det nasjonale topplederprogrammet i helsetjenesten, han sitter i styringsgruppen for revisjonen av medisiner-utdanningen ved Universitetet i Tromsø og bidrar sterkt i regionen med å løfte kvalitetsfokus høyt opp i alle sammenhenger.

UNN har tatt i bruk LEAN som verktøy for forbedring av pasientforløp og her jobbes det systematisk med kvalitetsforbedringer kontinuerlig.
Tor Ingebrigtsen er en verdig vinner av NFKR kvalitetspris."