tirsdag 2. april 2013

STAVANGER: Direktøren taus om hvor kuttene kommer

AFTENBLADET (STAVANGER) 31. MARS 2013

De fleste avdelingene driver i dag med store underskudd. Nå må sykehuset stramme livreima kraftig inn.


Styret har tidligere vedtatt å drive med 90 millioner kroner i overskudd i år - overskuddet skal bidra til finansiering av nytt sykehusbygg.

- Av et budsjett på 5,5 milliarder kroner er ikke 90 millioner kroner i pluss noe veldig stort positivt resultat. Men det er større enn vi noensinne har klart.

Hos oss blir det jobbet hardt og gjort en stor innsats, men vi er nødt til å gå gjennom omstillinger og effektivisering som andre helseforetak, sier Bård Lilleeng, administrerende direktør i Helse Stavanger/Stavanger Universitetssjukehus.
Underskudd på 6,9 mill.

Problemet er at per februar ligger det an til et underskudd på 6,9 millioner kroner, mens det er budsjettert med et overskudd på 15 millioner - altså et negativt avvik på 21,9 millioner for årets to første måneder.

Budsjettoverskridelsene hittil i år har skjedd på de fleste avdelingene. Disse må nå øke inntektene sine og redusere kostnadene.

- Den konkrete gjennomgangen fra avdeling til avdeling skal jeg redegjøre for overfor styret. Det er en rekke tiltak som må presenteres i en helhet. De kommer i styremøtet, sier Lilleeng.

- Ansatte Aftenbladet har snakket med forteller om tøffe arbeidsdager, overtid og mange vakter på grunn av stram økonomi i dag. Har du forståelse for dette?
- Alltid travelt

- Jeg har stor forståelse for dem. Det er travelt å jobbe på sykehus. Det er en arbeidsplass som alltid er åpen og til tjeneste for befolkningen. Det betyr at ansatte delvis må jobbe på ukomfortable tidspunkter.

Det skal være kjekt å jobbe på SUS, men det kommer alltid til å være travelt.

Vi opplever at vi rekrutterer bedre nå enn for et halvt år siden og opplever ikke lekkasje, men har en viss turnover av sykepleiere. Jeg ser at vi har en oppgave med å tilby hele og interessante stillinger, sier Lilleeng.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar