torsdag 5. desember 2013

DEBATT: Helseministerens velgerforakt


DEBATTINNLEGG I AFTENPOSTEN 3. DESEMBER 2013
AV RUNE SLAGSTAD, INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING, OSLO


"Fra omstillingen av Oslo universitetssykehus (OUS) startet i 2009 og frem til utgangen av 2012 er det ingen klare forbedringer i verken pasientbehandlingen eller ressursutnyttelsen", fastslår Riksrevisjonen i sin årlige kontroll (28. november). Riksrevisjonens rapport føyer seg inn i rekken av kritiske innblikk i det Aftenposten 29. november omtaler som "tidenes største sykehussammenslåing". Det fusjonerte sykehus av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker skulle ifølge McKinsey og Helse- og omsorgsdepartementet bli en gevinstrealiseringsmaskin, anslått til 800–900 millioner kroner årlig. Ved inngangen til 2013 var det akkumulerte underskudd vel tre milliarder kroner.
Fylkeslegen i Oslo har kontinuerlig meldt om sviktende pasientsikkerhet i kritiske tilsynsrapporter, som til dels har vært søkt undergravet av OUS-ledelsen. "Hittil i år er det i overkant av 160 pasienter som har fått strøket operasjonen sin samme dag som de skulle vært operert, fordi vi ikke har intensivkapasitet", fortalte en kirurg ved Rikshospitalet tidligere i høst (TV 2 20. oktober). "OUS bryter fristen, eldre må vente over to døgn på akuttoperasjon", meldte Aftenposten 1. desember om pasienter med lårhalsbrudd. Riksrevisjonen stilte i fjorårets rapport spørsmål om departementet "i tilstrekkelig grad har holdt Stortinget orientert om de betydelige utfordringene som omstillingsoppdraget til OUS innebar". Den kritiske rapporten førte til at Bente Mikkelsen ble fjernet som direktør for Helse Sør-Øst, OUSs overordnede myndighet.
Opposisjonen anført av Bent Høie (H) anså en granskning av OUS-prosessen som enda mer aktuell etter Riksrevisjonens rapport (Aftenposten 29. november 2012). Ett år senere var ikke Høie, nå i posisjon som helseminister, lenger interessert i en offentlig granskning (NTB 25. november). Ikke mer enn én måned tidligere hadde imidlertid Høie igjen tatt opp behovet for granskning (Dagens Medisin 24. oktober).
Det kan ikke utelukkes at forklaringen på Høies kuvending ligger i at han i mellomtiden (25. november) var innkalt til møte med OUS-direktør Bjørn Erikstein, som ville informere helseministeren om at OUS var friskmeldt. Erikstein, som til forskjell fra Høie har vært en vedvarende granskningsmotstander, er en av fusjonens sentrale strateger. Som direktør i Helse Sør 2003–2007 utformet han, i samarbeid med blant annet McKinsey, fusjonens sentrale strategidokumenter; som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet 2007–2011 hadde han ansvar for spesialisthelsetjenesten, inklusiv OUS. Konfrontert offentlig med sitt medansvar bedyrer den politikkutformende byråkrat at han kun kjenner prosessen fra 2011, da som OUS-direktør.
Tre dager etter helseministerens møte med Erikstein kom upassende nok (denne Kosmo!) Riksrevisjonens fortsatte sykmelding av OUS.
Høie gikk til valg på at han ville ta helsepolitikken tilbake fra "de ansiktsløse byråkrater". Etter sitt første møte ansikt til ansikt med kanskje den fremste av de ansiktsløse, har isteden helseminister Høie selv blitt de ansiktsløses ansikt. Av politikernes velgerforakt gror velgernes politikerforakt.• LES INNLEGGET OG KOMMENTARER PÅ AFTENPOSTENS NETTSIDER VED Å KLIKKE HER


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar